“Przyszłość UE” z Markiem Prawdą

23 maja w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku miał miejsce Dialog Obywatelski. Gościem spotkania był Marek Prawda, który jest Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce od 2016r, a wcześniej pełnił funkcję stałego przedstawiciela RP przy Unii Europejskiej.
Poruszane były najważniejsze tematy minionych i nadchodzących miesięcy, takie jak m.in. skutki Brexitu dla Polski czy zależności pomiędzy wyjściem Wielkiej Brytanii z Unii a niedzielnymi wyborami do Parlamentu Europejskiego. Temat Brexitu powracał wielokrotnie, również w kontekście następstw, jakie wyjście z wspólnoty przyniesie dla samej Wielkiej Brytanii i ewentualnego konfliktu z Irlandią czy Szkocją.

IMG_1661ll

 Omawiano również zagrożenia płynące ze strony ruchów antyeuropejskich i wzrastającą ilość eurosceptyków w Polsce. Jak odpowiedział gość dialogu, zjawisko to powiązane jest m.in. z postrzeganiem Unii jako „gospodarczej i politycznej kroplówki”, do której podchodzimy sceptycznie bądź nawet negatywnie, jeśli w danej chwili nie zauważamy jej znacznego, pozytywnego wpływu bezpośrednio na nasze życie – co jest niestety skutkiem, niekompletnej w tym zakresie, edukacji.

IMG_1675

 W odpowiedzi na pytanie prezydent Gdańska Aleksandry Dulkiewicz poruszone zostało zagadnienie – braku przygotowania i efektywnych narzędzi do skutecznego przedstawiania przez władze samorządowe pozytywów bycia w Unii Europejskiej. W odpowiedzi na to Marek Prawda wskazał, że właściwym byłoby umiejętne prowadzenie narracji, która omawiałaby konkretne problemy państw członkowskich, a także Europy jako całości, a następnie wskazywała dokładne i przejrzyste rozwiązania, które pochodzą właśnie z poziomu unijnego.
Spotkanie zakończyło się pytaniem publiczności o kwestie ochrony środowiska i działań jakie podejmuje Polska w sprawie odchodzenia od energii pochodzącej z węgla.