Przyszłość europejskiej obronności

Tematem przewodnim spotkania była unijna polityka obronna, jednak ze strony publiczności, w dużej części na co dzień związanej z produkcją w sferze zbrojeniowej, padały również liczne pytania dotyczące ogólnej kondycji UE i bieżących problemów we wspólnocie.

Już na samym wstępie podkreślono wagę przeprowadzenia takiej debaty ze społeczeństwem, przypominając, że poczucie bezpieczeństwa jest pierwszą potrzebą artykułowaną przez obywateli państw członkowskich. Komisarz Bieńkowska podkreśliła, że organy decyzyjne UE nie są obojętne wobec takich postulatów, a w obecnej kadencji Komisji Europejskiej coraz większy nacisk kładzie się na kwestię rozwoju polityki obronnej. – Chodzi o to, by zagwarantować niezależność Europy jako całości pod względem rozwoju technologicznego i badań naukowych. – mówiła pani komisarz. Wymiernym efektem tych zapewnień jest zwiększenie funduszy przeznaczanych na ten cel, które w przyszłej perspektywie budżetowej przekroczą miliard euro.

Głównym instrumentem pozwalającym na zwiększenie wydajności działalności w tym sektorze, jest Europejski Fundusz Obronny, który ma zachęcić i ułatwić europejskim przedsiębiorstwom współpracę z partnerami z innych państw członkowskich. Z Funduszu korzystać mogą także małe i średnie firmy, co może pobudzić sytuację ekonomiczną w wielu krajach, tym bardziej, że zdaniem Elżbiety Bieńkowskiej obecnie trudno mówić o w pełni efektywnym wspólnym rynku. Zainteresowana współpracą w tym zakresie jest również Wielka Brytania, która do tej pory przejawiała niewielką aktywność w tej kwestii.

Marszałek Województwa Świętokrzyskiego, odnosząc się do obecnej sytuacji w bliskim sąsiedztwie Polski, także podkreślił, jak istotną rolę może odegrać Europejski Fundusz Obronny. – Ważną kwestią jest spojrzenie na potrzebę budowania współpracy w dziedzinie obronności, po to aby zwiększać bezpieczeństwo obywateli Unii i wzmacniać konkurencyjność naszej gospodarki. – mówił Adam Jarubas.  Mimo stosunkowo niewielu kompetencji w tej dziedzinie, jakie posiadają samorządy lokalne, także na niższych szczeblach władze mogą z powodzeniem kreować odpowiednie warunki dla inwestycji zbrojeniowych.

Przyszłość europejskiej obronności

Komisarz Bieńkowska poruszyła także kwestię polityki kosmicznej, jako pokrewnej obronności, która także zyskuje na znaczeniu i będzie jednym z elementów corocznego przemówienia Przewodniczącego Komisji Europejskiej w Parlamencie Europejskim 12 września. – Żaden kraj nie mógłby zrealizować programów takich jak Galileo i Copernicus w pojedynkę. – podkreślała pani komisarz. Technologia ta stanowi podstawę dla działalności i rozwoju firm, ale – co równie istotne – służy na co dzień mieszkańcom Europy np. przy korzystaniu z telefonów komórkowych.

Pierwsze pytanie od publiczności dotyczyło zagrożeń, jakie mogą napotkać przedsiębiorstwa w drodze do pozyskania dodatkowych środków z funduszu. W opinii komisarz, najbardziej niepokojąca jest postawa polskich władz.. – Nie widzimy dostatecznego zaangażowania z Polskiej strony naszym programemMusi być wola ze strony Ministerstwa Obrony, która potem przekłada się na współpracę z firmami. – podkreślała Elżbieta Bieńkowska. Brak rządowego zaangażowania w tej sprawie może być zastanawiający tym bardziej, że zachodnie kraje prezentują odmienne podejście. – Byłoby bardzo źle, gdyby Polska, będąca dużym krajem w tej części Europy, z rosnącym przemysłem obronnym, nie skorzystała z fazy testowej, a później całego programu.

Pytano także m.in. o sytuację wschodnich sąsiadów Polski. Zwracano uwagę na potrzebę większego wsparcia starań Ukrainy, z wyraźnym uwzględnieniem pomocy z Warszawy. Dyskutowano również o nastawieniu polskich obywateli do Unii Europejskiej. Przypomniano okres aspiracji Polski do akcesji, kiedy to niemalże wszystkie opcje polityczne zgodne były ze sobą w tej kwestii. Dodatkowo podkreślano, że błędem jest niedocenianie korzyści płynących z Brukseli, co w przyszłości może negatywnie rzutować na znaczeniu Polski w Europie.

Spotkanie w ramach Dialogu Obywatelskiego odbyło się na terenie Targów Kielce, jako część jednego z najpopularniejszych spotkań w branży zbrojeniowej – Międzynarodowego Salonu Przemysłu Obronnego. Cykl Dialogów umożliwia wymianę poglądów komisarzy UE z obywatelami, a przede wszystkim poznanie stanowiska Komisji i reakcję na potrzeby członków europejskiej społeczności.

Dodatkowe informacje: https://ec.europa.eu/poland/events/180828_cd_bienkowska_pl