Przewodnicząca Ursula von der Leyen inicjuje strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa UE

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen zainicjowała dziś dialog strategiczny w sprawie przyszłości rolnictwa, nowe forum, którego zadaniem jest kształtowanie wspólnej wizji przyszłości rolnictwa i systemu żywnościowego UE.

Dialog strategiczny, zapowiedziany przez przewodniczącą w orędziu o stanie Unii w 2023 r., będzie dotyczył wyzwań i możliwości zgłaszanych przez uczestników dialogu, takich jak odpowiedni poziom życia rolników i społeczności wiejskich, wspieranie rolnictwa z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety i jej ekosystemów, wykorzystanie ogromnych możliwości oferowanych przez wiedzę i innowacje technologiczne oraz promowanie dobrze prosperującej przyszłości systemu żywnościowego UE w konkurencyjnym świecie.

Profesor Peter Strohschneider został mianowany przewodniczącym na podstawie jego wieloletniego doświadczenia, w szczególności na przewodniczącego federalnego rządu niemieckiego „Komisji ds. Przyszłości Rolnictwa”.

Dialog strategiczny skupia kluczowe zainteresowane strony z całego łańcucha rolno-spożywczego, w tym rolników, spółdzielnie, przedsiębiorstwa rolno-spożywcze i społeczności wiejskie; a także organizacje pozarządowe i przedstawiciele społeczeństwa obywatelskiego, instytucje finansowe i środowiska akademickie. Po posiedzeniu inauguracyjnym zorganizowany zostanie szereg spotkań tematycznych, które odbędzie się w pierwszej połowie 2024 r.

Rada i Parlament Europejski będą zaangażowane w ten proces, a przewodniczący prof. Strohschneider będzie regularnie informował obie instytucje i wymieniał poglądy na ten temat.

Dzięki połączeniu różnych perspektyw dialog ma na celu wspieranie tworzenia nowych rozwiązań i wypracowanie wspólnej wizji przyszłości unijnego sektora rolnego i spożywczego do lata 2024 r. Przewodniczący, we współpracy z uczestnikami dialogu, określi dokładny format konkluzji.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen oświadczyła: Nadszedł czas, by wypracować nowy konsensus w sprawie żywności i rolnictwa wśród rolników, społeczności wiejskich i wszystkich innych podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym UE. Rolnicy i przemysł spożywczy w UE zapewniają naszym obywatelom zdrową żywność wysokiej jakości i wnoszą istotny wkład w naszą gospodarkę, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Podejmują również ogromne wysiłki, aby przyczynić się do naszej zbiorowej transformacji ekologicznej i cyfrowej. Jednocześnie jednak stoją przed wieloma wyzwaniami, począwszy od zmiany klimatu, aż po inflację, a skończywszy na niestabilnych skutkach rynkowych. Dzięki temu dialogowi strategicznemu tworzymy forum, dzięki któremu przedstawimy jasną wizję przyszłości, z korzyścią dla wszystkich.

Kontekst ogólny

W swoim orędziu o stanie Unii Europejskiej w 2023 r. przewodnicząca Ursula von der Leyen zapowiedziała, że Komisja Europejska rozpocznie strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa w UE.

przemówieniu inauguracyjnym unijnych Dni Rolnictwa i Żywności przewodnicząca dodała, że dialog zostanie formalnie zainicjowany w styczniu 2024 r. i ma na celu zajęcie się istotnymi kwestiami, takimi jak:

W jaki sposób możemy zapewnić naszym rolnikom i społecznościom wiejskim, w których żyją, lepszą perspektywę, w tym odpowiedni poziom życia?

W jaki sposób możemy wspierać rolnictwo z uwzględnieniem ograniczeń naszej planety i jej ekosystemu?

W jaki sposób możemy lepiej wykorzystać ogromne możliwości oferowane przez wiedzę i innowacje technologiczne?

W jaki sposób możemy promować jasną i dobrze prosperującą przyszłość europejskiego systemu żywnościowego w konkurencyjnym świecie?

Celem dialogu strategicznego jest uwzględnienie wszystkich polityk dotyczących rolnictwa i produkcji żywności, aby lepiej zrozumieć obecne i oczekiwane wyzwania. Dialog będzie okazją do zapoznania się z perspektywami, ambicjami, obawami i rozwiązaniami rolników i innych kluczowych zainteresowanych stron z całego łańcucha rolno-spożywczego. Umożliwi to ukierunkowaną i ukierunkowaną dyskusję w celu znalezienia wspólnej płaszczyzny dla przyszłości unijnego sektora rolno-spożywczego.

Więcej Informacji

Główne wystąpienie przewodniczącej Ursuli von der Leyen

Pytania i odpowiedzi dotyczące strategicznego dialogu na temat rolnictwa

Strategiczny dialog na temat przyszłości rolnictwa UE: Strona główna

Cytat(y)

Nadszedł czas, by wypracować nowy konsensus w sprawie żywności i rolnictwa wśród rolników, społeczności wiejskich i wszystkich innych podmiotów w łańcuchu rolno-spożywczym UE. Rolnicy i przemysł spożywczy w UE zapewniają naszym obywatelom zdrową żywność wysokiej jakości i wnoszą istotny wkład w naszą gospodarkę, zwłaszcza na obszarach wiejskich. Podejmują również ogromne wysiłki, aby przyczynić się do naszej zbiorowej transformacji ekologicznej i cyfrowej. Jednocześnie jednak stoją przed wieloma wyzwaniami, począwszy od zmiany klimatu, aż po inflację, a skończywszy na niestabilnych skutkach rynkowych. Dzięki temu dialogowi strategicznemu tworzymy forum, dzięki któremu przedstawimy jasną wizję przyszłości, z korzyścią dla wszystkich.

Ursula von der Leyen, President of the European Commission

Dialog strategiczny ma na celu połączenie rolnictwa i ochrony przyrody, tak aby iść ze sobą w parze. Jestem przekonany, że możliwe jest racjonalne zrównoważenie aspektów gospodarczych, ekologicznych i społecznych całego systemu żywnościowego w sposób uwzględniający różnorodność tej dziedziny. Z niecierpliwością oczekuję na współpracę ze wszystkimi uczestnikami dialogu strategicznego.

Professor Peter Strohschneider, Chairman of the Strategic Dialogue