Przemówienie Prezydent Ursuli von der Leyen na Forum Ekonomicznym Świata

Kraje i przedsiębiorstwa muszą ściśle współpracować, aby stawić czoła wyzwaniom dzisiejszym i przyszłym – to przekaz Prezydent Komisji Ursuli von der Leyen podczas wystąpienia na Forum Ekonomicznym Świata (WEF) w Davos w tym tygodniu.

W tegorocznym spotkaniu “Raport o Globalnych Zagrożeniach” WEF był jednym z głównych punktów debaty. Największym zmartwieniem w tym roku był problem dezinformacji.

“Te zagrożenia są poważne, ponieważ ograniczają naszą zdolność do rozwiązania dużych globalnych wyzwań, przed którymi stoimy”, ostrzegła Prezydent von der Leyen w swoim przemówieniu. Od zmian klimatycznych poprzez działania geopolityczne po szybki rozwój sztucznej inteligencji (AI) – “Żadne z tych wyzwań nie respektuje granic”, jak zaznaczyła Prezydent.

Zwracając uwagę na ważność rozwiązań dla tych wyzwań, Prezydent von der Leyen podkreśliła potrzebę współpracy przedsiębiorstw i rządów. W końcu mają one wspólny interes w “tworzeniu dobrobytu, bogactwa i bezpieczeństwa dla ludzi, tworzeniu stabilnego środowiska do uwalniania innowacji i inwestycji oraz tworzeniu równych szans i wolności”, jak podkreśliła Prezydentka.

2024 – moment krytyczny

Prezydent von der Leyen zwróciła uwagę na moment krytyczny, w którym obecnie znajduje się świat. W 2024 roku połowa światowej populacji będzie mogła głosować w wyborach, w tym 450 milionów osób w wyborach do Parlamentu Europejskiego w czerwcu.

Demokracja i wolność nie przychodzą bez ryzyka, ostrzegła Prezydent von der Leyen. Ukraina doświadczyła tego, gdy Rosja odpowiedziała na ukraińskie pragnienie wolności i demokracji brutalną wojną agresji. I Ukraina walczy nie tylko o swoją wolność, demokrację i przyszłość, ale także o Europę. “Serca milionów Ukraińców napełniły się radością i nadzieją, gdy ogłosiliśmy otwarcie negocjacji akcesyjnych”, przypomniała Prezydentka w tym tygodniu.

W swoim przemówieniu podkreśliła, jak bliska współpraca między Unią Europejską a przedsiębiorstwami po rosyjskiej agresji pozwoliła nam przeciwdziałać próbom Rosji uzbrojenia dostaw energii i przyspieszyć przejście na czystą energię. “To dlatego Europejski Zielony Ład tak bardzo naciska nie tylko na redukcję emisji, ale także na silną, konkurencyjną obecność Europy w nowej gospodarce czystej energii”, podkreśliła Prezydentka.

Reagując na główne obawy wynikające z Raportu o Globalnych Zagrożeniach, Prezydentka podkreśliła również wysiłki Unii w zwalczaniu dezinformacji. Ustawa o Usługach Cyfrowych określa odpowiedzialność dużych platform internetowych, angażując je do walki z nadużyciami na swoich platformach.

Przywództwo świata w dziedzinie sztucznej inteligencji

Prezydentka przedstawiła również wyzwania i możliwości, jakie niesie ze sobą rozwój sztucznej inteligencji (AI).

Europa jest idealnie usytuowana, aby stać się liderem w postępie w dziedzinie AI. Z prawie 200 000 inżynierami oprogramowania posiadającymi wiedzę z zakresu AI oraz dużymi zbiorami danych w różnych językach do szkolenia modeli AI, UE może dostarczyć innowatorom kluczowe zasoby.

Jednocześnie celem UE jest innowacyjne działanie. Akt dotyczący AI ustali granice tego, co AI może i nie może robić. Regulując ryzykowne zastosowania, takie jak rozpoznawanie twarzy w czasie rzeczywistym, buduje zaufanie. W zamian przedsiębiorstwa otrzymują niezbędną przestrzeń do innowacji. To pierwszy na świecie przypadek ustalenia zasad dotyczących AI. W ten sposób UE przewodzi w kwestii radzenia sobie z tą nową i rewolucyjną technologią.

Wzmacnianie bilateralnych więzi na świecie

W Davos Prezydentka von der Leyen skorzystała z okazji, aby spotkać się z kilkoma przywódcami światowymi w celu rozwinięcia partnerstw UE na świecie.

Spotkała się z Prezydentem Konfederacji Szwajcarskiej, Violą Amherd, z którą omówiła negocjacje UE-Szwajcaria w sprawie naszych przyszłych relacji. Spotkała się również z Prezydentem Ukrainy, Wołodymyrem Zełenskim, aby omówić akcesję Ukrainy; oraz z Prezydentem Izraela, Isaacem Herzogiem, aby omówić konflikt w Gazie i konieczność poprawy dostępu humanitarnego na miejscu.

Między innymi Prezydentka von der Leyen spotkała się również z Sekretarzem Stanu USA, Antony Blinkenem, aby wzmocnić współpracę UE z USA w bieżących kwestiach geopolitycznych, od Ukrainy po Gazę. I spotkała się z premierem chińskim Li Qiangiem, z którym omówiła kwestie handlowe i komercyjne, a także potencjał współpracy w dziedzinie klimatu i wymiany międzyludzkiej.

Więcej informacji:

Specjalne przemówienie Prezydentki von der Leyen na Forum Ekonomicznym Świata

Raport o Globalnych Ryzykach WEF 2024

Europejska Ustawa o Usługach Cyfrowych

Europejski Akt dotyczący Sztucznej Inteligencji

Audiowizualne relacje z wizyty