Przedstawiciele KE z wizytą w Świętokrzyskiem

7 września goście w towarzystwie marszałka województwa świętokrzyskiego Adama Jarubasa spotkali się z Michałem Kotańskim, dyrektorem Teatru im. S. Żeromskiego w Kielcach, by zapoznać się z projektem modernizacji budynku teatru. Zwiedzili również Pałac Biskupów Krakowskich oraz Muzeum Dialogu Kultur, gdzie Robert Kotowski, dyrektor Muzeum Narodowego w Kielcach, opowiedział o wykorzystywanych środkach unijnych i realizowanych projektach.

Przedstawiciele KE z wizytą w Świętokrzyskiem

Przedstawiciele KE z wizytą w Świętokrzyskiem

Dzień wcześniej przedstawiciele Komisji Europejskiej brali udział w Dialogu Obywatelskim z unijną komisarz Elżbietą Bieńkowską, który był jednym z wydarzeń towarzyszących Międzynarodowemu Salonowi Obronnemu w Targach Kielce. Goście odwiedzili Chęciny, gdzie burmistrz Robert Jaworski przedstawił im projekty z zakresu dziedzictwa kulturowego zrealizowane przy wsparciu środków unijnych, dotyczące min. rewitalizacji chęcińskiego rynku, renowacji zamku w Chęcinach wraz z budową infrastruktury turystycznej oraz budowy Europejskiego Centrum Edukacji Geologicznej. Następnie zwiedzili Park Etnograficzny w Tokarni, a później spotkali się z dyrektorami regionalnych instytucji kultury.