Przeciw rajom podatkowym
W komunikacie przyjęto kompleksowe podejście i omówiono sposoby poprawy bieżących środków oraz przedstawiono ewentualne nowe inicjatywy mające na celu wyeliminowanie w Europie nadużyć podatkowych i unikania opodatkowania.

Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu oraz zwalczania nadużyć finansowych, stwierdził: – Postawmy sprawę jasno: ci, którzy unikają opodatkowania, okradają zwykłych obywateli oraz pozbawiają państwa członkowskie bardzo potrzebnych dochodów. Jeśli chcemy uczciwego i wydajnego systemu podatkowego, musimy ukrócić takie działania. Istnieje wola polityczna, by nasilić tę walkę. Nadszedł czas, aby przekuć słowa w czyny. Unia składająca się z 27 członków ma istotną przewagę – siłę wynikającą z liczebności. Jeśli będziemy działać zespołowo, według wspólnie obranej strategii, możemy pokonać tych, którzy dopuszczają się nadużyć podatkowych i unikają opodatkowania, oraz odzyskać znaczne sumy pieniędzy, które zgodnie z prawem są należne.

Szacuje się, że szara strefa gospodarki we wszystkich państwach członkowskich stanowi prawie 1/5 PKB, tj. blisko 2 bln EUR ogółem. Zważywszy na globalizację gospodarki oraz postępy w dziedzinie technologii, nie ulega wątpliwości, że wysiłki państw podejmowane w pojedynkę w celu zwalczania tego problemu nie przyniosą zamierzonych efektów. W związku z tym w komunikacie nakreślono trzystopniową strategię zmierzającą do zwalczania pod każdym możliwym kątem nadużyć podatkowych i unikania opodatkowania.