Promocja produktów rolnych
Dofinansowanie z budżetu UE obejmuje też dodatkowe 30 mln euro z funduszy unijnych udostępnionych przez Komisję w następstwie rosyjskiego zakazu importu unijnych produktów żywnościowych w sierpniu ubiegłego roku.

Promowanie unijnych produktów rolno-spożywczych na rynkach światowych jest zdecydowaną i proaktywną odpowiedzią na rosyjski zakaz. Zwiększenie funduszy na środki promocyjne pomoże w osiągnięciu wzrostu eksportu wysokiej jakości unijnych produktów rolno-spożywczych na światowe rynki – powiedziałPhil Hogan, komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich.

Wybrane programy z 18 różnych państw członkowskich obejmują różne kategorie produktów, takie jak świeże owoce i warzywa, produkty mleczne, produkty wysokiej jakości (ChNP, ChOG i GTS), produkty ekologiczne, oliwę z oliwek, mięso, a także połączenia różnych kategorii produktów. 17 programów dotyczy rynku wewnętrznego UE, a 24 – państw trzecich. Jest to znacząca zmiana w porównaniu z poprzednią edycją programów, w ramach której prawie dwie trzecie ukierunkowane były na rynek wewnętrzny. Zmiana ta wynika głównie z dodania kwoty 30 mln euro, o czym Komisja Europejska poinformowała w zeszłym roku w następstwie rosyjskiego embarga na przywóz niektórych produktów rolnych z UE. Kwota ta ma pomóc w znalezieniu alternatywnych rynków. Pomimo ograniczeń nałożonych jednostronnie przez Federację Rosyjską, całkowity eksport unijnych produktów rolno-spożywczych do krajów trzecich wzrósł o 2 proc. pod względem wartości w okresie od sierpnia do grudnia 2014 r. w porównaniu z tym samym okresem w poprzednim roku.

Programy są ukierunkowane na następujące regiony i państwa trzecie: Bliski Wschód, Ameryka Północna, Azja Południowo-Wschodnia, Chiny, Japonia, Korea Południowa, Afryka, Rosja, Białoruś, Kazachstan, Australia i Norwegia. Pięć spośród przyjętych programów to programy, w których uczestniczy wiele państw – w ich ramach organizacje z różnych państw członkowskich prowadzą wspólne kampanie promocyjne.

Pełną listę przyjętych programów wraz z budżetami zamieszczono pod tym adresem.