Prawa nas wszystkich
Uczestników spotkania, które odbyło się we wtorek 21 lipca, przywitał Sebastian Rysz, analityk polityczny w Przedstawicielstwie Komisji Europejskiej w Polsce. W części wstępnej przedstawiciele FRA – Mirosław Wróblewski, polski członek Zarządu oraz Krzysztof Zalewski, ekspert narodowy – mówili o zadaniach i roli Agencji w Unii Europejskiej.

Pod koniec 2014 r. w UE obchodzono pięciolecie uchwalenia traktatu lizbońskiego. Ponad pięć lat temu weszła także w życie Karta Podstawowych Praw Podstawowych Unii Europejskiej. Agencja FRA postanowiła w związku z tym poświęcić część swojego corocznego sprawozdania analizie wskaźników, które mogłyby zostać wykorzystane do poprawy realizacji zobowiązań przyjętych przez UE i państwa członkowskie w Karcie.

Omówiono także pozostałe elementy sprawozdania. W raporcie sporo miejsca poświęcono kwestii migracji. Jest mowa m.in. o stworzeniu większych możliwości legalnego wjazdu na terytorium UE dla osób potrzebującej międzynarodowej ochrony jako alternatywie dla nielegalnej imigracji. W kolejnych rozdziałach omawiane są kwestie równości i niedyskryminacji, rasizmu, ksenofobii oraz związanej z nimi nietolerancji, integracji Romów, azylu, wiz, granic i integracji, społeczeństwa informacyjnego, ochrony danych, praw dziecka oraz dostępu do wymiaru sprawiedliwości, łącznie z prawami ofiar przestępstw.

Zachęcano także do współpracy z FRA poprzez m. in. członkostwo w platformie organizacji pozarządowych działających w zakresie praw podstawowych i społeczeństwa obywatelskiego. Spotkanie zakończyła sesja pytań i odpowiedzi.

Więcej informacji:

1. Raport roczny FRA
2. Raporty poświęcone kwestiom azylu, migracji i ochrony granic
3. Raport o wyzysku w pracy w państwach UE (najnowszy raport FRA)
4. Raport o przemocy wobec kobiet w państwach UE