Posłowie chcą zwiększenia budżetu UE po Brexicie
 

W czwartek, 22 lutego, posłowie z Komisji Budżetowej wezwali do zwiększenia.wieloletniego budżetu Unii Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii ze Wspólnoty. Następny wieloletni budżet Unii Europejskiej, zwany również wieloletnimi ramami finansowymi, ma obejmować finansowanie po 2020 r. na co najmniej pięć lat. Tym razem negocjacje będą wyjątkowo trudne, a ich wynik nieprzewidywalny: zgodnie z szacunkami Komisji Europejskiej po wyjściu Wielkiej Brytanii z UE w unijnymi budżecie zabraknie około 13 miliardów euro rocznie.

Luka budżetowa po Brexicie

Aby zmniejszyć lukę po Brexicie, jak i sprostać nieprzewidzianym kryzysom w przyszłości, w sprawozdaniu w sprawie wieloletnich ram finansowych posłowie wzywają do zwiększenia budżetu z 1% do 1,3% dochodu narodowego brutto UE.

“Nie chcemy, aby budżet UE żył własnym życiem. To kwestia jego ratowania. Jeśli uratujemy budżet i zachowamy go, uratujemy także Unię Europejską” – przekonywała Isabelle Thomas (S&D, Francja), jedna ze sprawozdawców, podczas debaty w Komisji Budżetowej, która odbyła się  w poniedziałek, 19 lutego. “Debata na temat wieloletnich ram finansowych dotyczy wszystkich polityk Unii Europejskiej” – dodał Jan Olbrycht (EPL, Polska), drugi sprawozdawca. “To polityczna debata dotycząca przyszłości UE po Brexicie i nie chodzi tylko o to, ile to będzie kosztowało, ale także o to, co chcielibyśmy wspólnie robić po Brexicie” – podkreślał poseł.

W sprawozdaniu zaznaczono, że kolejne wieloletnie ramy finansowe powinny “znacznie zwiększyć” budżety dwóch sztandarowych programów: Horyzontu, który finansuje badania naukowe, i programu Erasmus+ w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu. Te działania mają zapewnić postęp w walce z bezrobociem młodych oraz we wspieraniu małych i średnich przedsiębiorstw.

Wieloletni budżet Unii Europejskiej 
  • Wieloletnie ramy finansowe wyznaczają limit rocznych budżetów ogólnych Unii Europejskiej. 
  • Określają, ile środków rocznie Unia ma do dyspozycji ogółem, a ile na poszczególne dziedziny, by w co najmniej 5-letnim okresie mogła podejmować wiążące zobowiązania. 
  • Obecnie obowiązujące ramy finansowe na lata 2013-2020 opiewają na 963,5 mld euro. 
  • W ostatnich latach Parlament Europejski walczył o to, by wieloeltnie ramy finansowe były bardziej elastyczne, a Unia mogła lepiej opowiedzieć na takie wyzwania jak kryzys strefy euro, migracja czy bezpieczeństwo. 

Jak sfinansować wieloletni budżet po 2020 roku?

Posłowie podkreślają w sprawozdaniu w sprawie wieloletnich ram finansowych, że jeśli państwa członkowskie odmówią znacznego zwiększenia swojego wkładu do wspólnej kasy, to stworzenie dodatkowych źródeł własnych zasobów jest jedynym rozwiązaniem.

W osobnym głosowaniu posłowie poparli sprawozdanie w sprawie reformy systemu zasobów własnych Unii Europejskiej przygotowane przez posłów Gérarda Depreza (ALDE, Belgia) i Janusza Lewandowskiego (EPL, Polska). W sprawozdaniu określono koszyk potencjalnych nowych zasobów własnych UE, w tym podatek od przedsiębiorstw, podatki środowiskowe, podatek od transakcji finansowych na poziomie europejskim czy specjalne opodatkowanie przedsiębiorstw w sektorze cyfrowym.

Następne kroki

W piątek, 23 lutego, przewodniczący Parlamentu Europejskiego Antonio Tajani przedstawi stanowisko Komisji Budżetowej na nieformalnym spotkaniu szefów państw i rządów UE (z wyłączeniem Wielkiej Brytanii) w Brukseli.

Na sesji plenarnej w Strasburgu w marcu Parlament Europejski będzie głosował nad sprawozdaniem Komisji Budżetowej, W maju Komisja Europejska przedłoży projekt wieloletniego budżetu UE w maju. Negocjacje powinny zostać sfinalizowane w ciągu 12 miesięcy.