Pomoc UE dla rolników
W przypadku sektora mleczarskiego środki polegają na publicznym (interwencyjnym) skupie na otwartym rynku i dopłatach do prywatnego przechowywania masła i odtłuszczonego mleka w proszku. Środki te aktualnie obowiązują i, w przypadku ich nieprzedłużenia, wygasłyby 30 września 2015 r.

Zgodnie, z propozycją Komisji Europejskiej, interwencja będzie przedłużona na okres od 1 października 2015 r. do 29 lutego 2016 r., aby uniknąć przerwy w jej stosowaniu (w przypadku przetworów mlecznych interwencja otwierana jest systematycznie co roku na okres od 1 marca do 30 września). Środek w postaci dopłat do prywatnego przechowywania (do którego nie ma zastosowania automatyczne otwarcie) zostanie również przedłużony do 29 lutego 2016 r.

W przypadku owoców i warzyw Komisja Europejska proponuje przedłużenie do 30 czerwca 2016 r. środków, które miały wygasnąć 30 czerwca 2015 r. i które obejmują grupy owoców i warzyw (w tym brzoskwinie i nektaryny), których głównie dotyka rosyjski zakaz. Środki te polegają na wycofywaniu z rynku produktów w celu ich bezpłatnej dystrybucji przez organizacje charytatywne oraz produktów przeznaczanych na inne cele (np. na materiał paszowy, kompostowanie, destylację). Do środków tych należą także tzw. zielone zbiory oraz niezbieranie plonów.

Państwom członkowskim, które w ciągu ostatnich trzech lat eksportowały znaczne ilości do Rosji, zostaną przyznane limity ilościowe. Ponadto, aby nadal stabilizować rynek, dodatkowa ilość nieprzekraczająca 3 tys. ton będzie mogła zostać wycofana z obiegu we wszystkich państwach członkowskich.

Światowy popyt na mleko i przetwory mleczne spadł w 2014 r i w pierwszej połowie 2015 r., zwłaszcza z powodu spowolnienia importu z Chin. Rząd Rosji zapowiedział ponadto przedłużenie o kolejny rok, to jest do sierpnia 2016 r., tego nieuzasadnionego i nielegalnego zakazu przywozu produktów rolnych z Unii Europejskiej. W konsekwencji oczekuje się, że presja na ceny mleka i przetwory mleczne w nadchodzących miesiącach utrzyma się. Jeśli chodzi o owoce i warzywa, przedłużenie rosyjskiego zakazu oznacza, że istotny rynek eksportowy jest nadal niedostępny dla producentów europejskich, co może doprowadzić do znacznego spadku cen.

Sektor mleczarski

W przypadku interwencji organy publiczne skupują określone ilości oferowane przez podmioty prywatne po stałych cenach, do maksymalnej ilości 109 tys. ton w przypadku odtłuszczonego mleka w proszku i 50 tys. ton masła, oraz tak długo jak oferowane towary spełniają pewne wymogi jakości. Po wyczerpaniu tych kwot skup interwencyjny nadal trwa, w oparciu o system przetargów. Po powrocie cen do normalnego poziomu skupione w ramach interwencji masło oraz odtłuszczone mleko w proszku są następnie sprzedawane na wolnym rynku przez organy publiczne.

W przypadku prywatnego przechowywania prawo własności zachowuje podmiot prywatny, który zobowiązuje się w drodze umowy do wycofania towarów z rynku na pewien okres czasu. W zamian za to przyznaje mu się pomoc, która pokrywa w części koszty przechowywania.

Projekty aktów prawnych dotyczących przedłużenia tych narzędzi były już omawiane przez Komisję i przedstawicieli państw członkowskich. Odpowiednie akty prawne powinny zostać opublikowane i wejść w życie przed końcem września br.

Do tej pory, od rozpoczęcia działania systemu we wrześniu 2014 r. prywatnie przechowuje się prawie 108 652 tony masła oraz 40 045 ton odtłuszczonego mleka w proszku. Interwencyjnemu skupowi poddanych zostało 1 176 ton odtłuszczonego mleka w proszku.

Warzywa i owoce

Projekty aktów prawnych dotyczących przedłużenia tych narzędzi były już omawiane przez Komisję i grupę ekspertów wyznaczonych przez państwa członkowskie do przedłużenia tych wyjątkowych środków wsparcia. Publikacji i wejście w życie tych środków spodziewać się można do końca tego tygodnia.

W ramach wyjątkowych środków wsparcia, wdrożonych do 30 czerwca 2015 r., wycofano z obiegu prawie 770 tys. ton owoców i warzyw, przeznaczając na takie wsparcie ok. 155 mln euro.