Pomoc humanitarna dla Republiki Środkowoafrykańskiej

Ponieważ w Republice Środkowoafrykańskiej wiele osób nadal cierpi, Unia Europejska nadal solidaryzuje się z potrzebującymi w tym kraju i ogłasza 18,85 mln EUR pomocy humanitarnej na 2019 r. To dodatkowe wsparcie zapewnia pomoc humanitarną UE w CAR do ponad 135 milionów euro od 2014 roku.

Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, powiedział: „Dla UE sytuacja humanitarna w Republice Środkowoafrykańskiej nie jest zapomnianym kryzysem. Będziemy nadal udzielać pomocy w celu ratowania życia potrzebującym. Pozostajemy jednak zaniepokojeni przemocą wymierzoną przeciwko cywilom i pracownikom pomocy w Republice Środkowoafrykańskiej. Niewinni ludzie i pracownicy organizacji humanitarnych nie są celem ”.

Finansowanie pomocy humanitarnej UE w Republice Środkowoafrykańskiej ma na celu:
– pomoc osobom dotkniętym konfliktem, których podstawowe przetrwanie zależy od pomocy humanitarnej. Osoby wewnętrznie przesiedlone, społeczności przyjmujące i osoby powracające otrzymują pomoc żywnościową, leczenie w nagłych wypadkach oraz leczenie żywieniowe, wodę i higienę, schronienie, podstawowe niezbędne przedmioty, edukację i wsparcie dla ich źródeł utrzymania;
– zapobieganie przemocy i udzielanie pomocy medycznej, psychospołecznej i prawnej ofiarom przemocy i łamania praw człowieka;
– walkę z kryzysem żywnościowym i żywieniowym poprzez pomoc potrzebującym rodzinom i osobom o wysokim ryzyku niedożywienia oraz wsparcie dla sektora zdrowia w celu przyspieszenia zapobiegania i leczenia niedożywienia;
– wspieranie udzielania pomocy obszarom, w których słaba infrastruktura i toczące się walki utrudniają dostęp pracownikom humanitarnym.

Kryzys w Afryce Środkowej ma również wpływ na cały region, ponieważ 592 000 uchodźców szukało schronienia w krajach sąsiadujących, do których UE również udziela wsparcia.

Tło
W 2013 r. gwałtowny konflikt pogrążył Republikę Środkowoafrykańską w chaosie i przedłużającym się kryzysie humanitarnym. Pomimo nowego porozumienia pokojowego podpisanego w lutym 2019 r. ludzie nadal odczuwają skutki przemocy. Ataki na ludność cywilną były głównym motorem sytuacji humanitarnej w kraju, co doprowadziło do masowych przesiedleń i całkowitego zerwania środków utrzymania, głównie rolnictwa.
Ponad połowa ludności Republiki Środkowoafrykańskiej potrzebuje pomocy humanitarnej, aby przeżyć, a jedna czwarta ludności jest przesiedlona. Szacuje się, że 1,8 miliona osób cierpi z powodu poważnego braku żywności, a prawie 38% dzieci poniżej piątego roku życia cierpi na chroniczne niedożywienie. Prawie dwie trzecie ludności nie ma dostępu do opieki zdrowotnej, podczas gdy dostęp do podstawowych usług społecznych pozostaje w dużej mierze zależny od podmiotów humanitarnych.