Pomoc dla rolników

W sytuacji epidemii koronawirusa unijny sektor rolno-spożywczy wykazuje swoją odporność i w dalszym ciągu zapewnia Europejczykom bezpieczną żywność wysokiej jakości. Rolnicy i producenci borykają się jednak z trudnościami i rosnącą presją. Zapewnienie bezpieczeństwa żywnościowego i skutecznego łańcucha dostaw żywności na całym kontynencie pozostaje jednym z priorytetów KE.

Komisja Europejska ściśle monitoruje wszystkie rynki rolne i handel produktami spożywczymi. Europejskie obserwatoria rynków otrzymują informacje na bieżąco. Podczas środowej wideokonferencji (25 marca) komisarz ds. rolnictwa Janusz Wojciechowski przedstawił ministrom rolnictwa UE przegląd sytuacji.

Komisarz Wojciechowski stwierdził: – Stoimy w obliczu bezprecedensowego kryzysu i jestem jeszcze bardziej wdzięczny rolnikom i producentom za ich ciągłą pracę, pomimo rosnących trudności i presji. W tych trudnych czasach nasz łańcuch dostaw żywności wykazał odporność. Dzisiejsze spotkanie dało nam możliwość zapoznania się z aktualną sytuacją. Z uwagą wysłuchałem wszystkich sugestii i wniosków, które Komisja teraz przeanalizuje i odpowie na nie. Będę w dalszym ciągu monitorować sytuację w ścisłym kontakcie z państwami członkowskimi. W razie potrzeby jesteśmy gotowi podjąć dalsze działania.

Od początku kryzysu Komisja przyjęła następujące środki w celu wsparcia sektora rolno-spożywczego:

  • Przedłużenie terminu składania wniosków o płatności w ramach WPR: Nowy termin składania wniosków to 15 czerwca 2020 r., a nie jak wcześniej 15 maja, co pozwala rolnikom na większą elastyczność w wypełnianiu ich wniosków w tym wyjątkowo trudnym okresie. Informacja o przedłużeniu terminu została już przekazana Włochom, a Komisja pracuje nad środkami prawnymi mającymi na celu wdrożenie tego rozwiązania we wszystkich państwach członkowskich.
  • Zwiększona pomoc państwa: Zgodnie z niedawno przyjętymi tymczasowymi ramami pomocy państwa, rolnicy mogą obecnie korzystać z maksymalnej pomocy w wysokości 100 tysięcy euro na gospodarstwo rolne, a przedsiębiorstwa zajmujące się przetwórstwem i obrotem żywności mogą skorzystać z maksymalnej kwoty 800 tysięcy euro. Kwota ta może być uzupełniona pomocą de minimis, czyli rodzajem wsparcia krajowego specyficznego dla sektora rolnego, które może zostać przyznane bez uprzedniego zatwierdzenia przez Komisję. W ostatnim czasie pułap tej pomocy zwiększono do 20 tysięcy euro (w konkretnych przypadkach do 25 tysięcy euro). Oznacza to, że całkowite wsparcie krajowe, które może zostać przyznane na gospodarstwo rolne, zwiększa się aktualnie do 120 tysięcy euro (lub 125 tysięcy euro).
  • Ciągły przepływ produktów spożywczych w UE: Komisja ściśle współpracuje z państwami członkowskimi w celu zapewnienia funkcjonowania jednolitego rynku towarów poprzez stworzenie tzw. zielonych pasów ruchu. Dzięki zielonym pasom ruchu, na wyznaczonych kluczowych przejściach granicznych, kontrole graniczne nie będą przekraczać 15 minut. Możliwość korzystania z tych pasów jest przyznana wszystkim towarom, w tym produktom rolno-spożywczym.