Pomoc dla ludności Ukrainy

Cywile płacą najwyższą cenę za nielegalną rosyjską agresję militarną na Ukrainę. Wojna grozi wysiedleniem milionów Ukraińców, co prowadzi do gwałtownego wzrostu potrzeb humanitarnych.

Jako że sytuacja humanitarna na Ukrainie pogarsza się, a sąsiednie kraje przyjmują Ukraińców uciekających ze swojego kraju, Komisja Europejska działa na wielu frontach, aby zapewnić pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych.

Pomoc humanitarna UE

W ramach pilnego apelu ONZ o pomoc, Komisja zapowiada dodatkowe 90 mln euro na programy pomocy w sytuacjach nadzwyczajnych, aby pomóc ludności cywilnej dotkniętej wojną na Ukrainie. Fundusze pomogą ludziom przebywającym wewnątrz Ukrainy i w Mołdawii. Ta nowa pomoc humanitarna UE zapewni żywność, wodę, zdrowie, schronienie i pomoc w zaspokojeniu podstawowych potrzeb.

Unijny Mechanizm Ochrony Ludności

Komisja koordynuje również dostarczanie pomocy materialnej na Ukrainę za pośrednictwem unijnego mechanizmu ochrony ludności. Oferty pomocy pochodzą obecnie z 20 państw członkowskich: Austrii, Belgii, Chorwacji, Danii, Finlandii, Francji, Niemiec, Grecji, Włoch, Irlandii, Łotwy, Litwy, Malta, Polska, Rumunia, Słowacja, Słowenia, Hiszpania, Szwecja i Holandia i obejmują 8 milionów podstawowych artykułów opieki medycznej i wsparcia ochrony ludności. Pierwszy ładunek ciężarówki ze Słowenii dotarł wczoraj do Kijowa.

Mołdawia uruchomiła mechanizm wspierania Ukraińców przybywających do kraju. Austria, Francja i Holandia zaoferowały już Mołdawii pomoc w sytuacjach nadzwyczajnych w postaci przedmiotów zapewniających schronienie i pomocy medycznej.

Komisja jest w stałym kontakcie z innymi krajami sąsiadującymi z Ukrainą i jest gotowa udzielić dalszej pomocy zgodnie z zapotrzebowaniem.

Komisarz ds. zarządzania kryzysowego Janez Lenarčič powiedział: – Cywile płacą najwyższą cenę za nielegalną rosyjską agresję militarną na Ukrainę. Wojna grozi wysiedleniem milionów Ukraińców, co prowadzi do gwałtownego wzrostu potrzeb humanitarnych. Wewnątrz Ukrainy, ale także w sąsiednich krajach, w których Ukraińcy szukają bezpieczeństwa. UE w pełni solidaryzuje się z narodem ukraińskim, a nasze początkowe finansowanie pozwoli naszym partnerom humanitarnym dostarczyć pilnie potrzebną pomoc. Zachęcam całą międzynarodową społeczność darczyńców, aby także hojnie odpowiedziała.

Kontekst

Oczekuje się, że po inwazji Rosji na Ukrainę potrzeby humanitarne będą ogromne. Przemoc zbrojna pociąga za sobą powszechne cierpienie ludzi, ofiary wśród ludności cywilnej, szkody w infrastrukturze cywilnej, przesiedlenia na dużą skalę i zaostrzenie istniejących potrzeb humanitarnych wynikających z wieloletniego konfliktu i pandemii COVID-19.

Od 2014 r. UE wspiera przesiedlonych i dotkniętych konfliktami ludzi we wschodniej Ukrainie. Od 2014 r. UE przeznaczyła ponad 193 mln EUR na pomoc humanitarną dla Ukrainy, aby wesprzeć tysiące przesiedleńców i mieszkańców na obszarach pozarządowych i tych kontrolowanych przez rząd.