Polska, Unia i przyszłość Europy

Konferencję rozpoczęło spotkanie w ramach Dialogów Obywatelskich z Markiem Prawdą, Dyrektorem Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce, który przedstawił aktualną sytuację w Unii Europejskiej i odpowiadał na pytania dotyczące m.in. roli i pozycji Polski we wspólnocie.

Polska, Unia i przyszłość Europy

Po Dialogu rozpoczęła się debata panelowa. Wśród prelegentów byli współautorzy książki: prof. dr hab. Jan Barcz (Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie), dr hab. Beata Piskorska (Katolicki Uniwersytet Lubelski), dr Rafał Kuligowski (Akademia Pomorska w Słupsku), dr Paweł Świeboda (Wicedyrektor thinktanku KE European Political Strategy Center w Brukseli), Piotr Maciej Kaczyński (Europejski Instytut Administracji Publicznej w Maastricht) oraz ekspertki Team Europe: dr hab. Ewelina Cała–Wacinkiewicz (Uniwersytet Szczeciński) i dr Małgorzata Bonikowska (Centrum Stosunków Międzynarodowych).

Polska, Unia i przyszłość Europy

Dyskusja dotyczyła m.in. strategicznych wyzwań Unii Europejskiej, polityki integracyjnej, wpływu migracji na przyszłości wspólnoty i suwerenności państw członkowskich. Uczestników debaty interesowały szczególnie problemy związane z brexitem oraz bezpośredni wpływ polityki i decyzji Unii Europejskiej na życie codzienne Europejczyków.

Spotkanie moderowała dr hab. Beata Piskorska (Instytut Nauk Politycznych i Spraw Międzynarodowych KUL). – Ta debata, której uczestnikiem są eksperci zespołu Team Europe, zespołu specjalistów działających przy Przedstawicielstwie KE w Polsce, jest skierowana do studentów, do młodzieży, do uczniów szkół licealnych, ale też do wszystkich zainteresowanych tematyką integracji europejskiej, których nurtują pewne pytania (…). Należy pamiętać, że Unia Europejska to nie tylko korzyści gospodarcze, ale przede wszystkim wartości, do których dzielenia zobowiązaliśmy się przystępując do wspólnoty.

Konferencję zorganizował Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II oraz Przedstawicielstwo Komisji Europejskiej w Polsce. Współorganizatorami wydarzenia byli: Fundacja Konrada Adenauera w Polsce, Stowarzyszenie Edukacji i Badań Międzynarodowych – ERIA, Punkt Informacji Europejskiej Europe Direct – Lublin oraz Polskie Towarzystwo Studiów Europejskich oddział Lublin.