Polacy o środowisku
Co 5 badany chciałby dowiedzieć się więcej na temat znaczenia ochrony przyrody i dotrzeć do źródeł wiedzy na ten temat. Głównym instrumentem Komisji Europejskiej mającym na celu ochronę przyrody jest sieć Natura 2000 wspierana przez program LIFE.

Informacje na temat sieci oraz powiązanych z nią projektów LIFE docierają do coraz szerszej grupy Polaków. Aż 60% badanych deklaruje, że chciałoby pogłębiać swoją wiedzę w tym zakresie. Odpowiedzi ankietowanych wskazują na tendencję rosnącego zainteresowania kwestią ochrony środowiska naturalnego.

Dla porównania wyniki badań z 2010 roku „Postawa europejczyków wobec kwestii różnorodności biologicznej”[1] zrealizowanych w ramach regularnie prowadzonego przez Komisję Europejską Eurobarometru wykazały, że 51 % Polaków zadeklarowało potrzebę poszerzania swojej wiedzy na temat sieci Natura 2000, czyli 9% mniej niż w roku 2012.

Nadal 1/4 ankietowanych uznaje za konieczne wprowadzenie ostrzejszych przepisów dla sektorów gospodarczych, które niszczą przyrodę, w 2012 roku szczególnie kobiety (31%) uważają, że tego typu działania powodujące szkody w środowisku naturalnym powinny zostać zabronione. Jest to wynik porównywalny z rezultatem badań z 2010 roku „Postawa europejczyków wobec kwestii różnorodności biologicznej”².

Badania „Europejska Sieć Natura 2000 i LIFE” pokazują również szeroką wiedzę Polaków z zakresu wspierających ochronę przyrody projektów współfinansowanych przez Komisję Europejską.

Zdaniem ankietowanych najważniejszym zadaniem naturalnych obszarów chronionych, takich jak te objęte programem Natura 2000 jest:

– ochrona zagrożonych gatunków zwierząt i roślin (61%);
– ochrona roli przyrody w dostarczaniu czystego powietrza i wody (44,4%);
– zatrzymanie zniszczenia cennych obszarów przyrody ( 40,9%);
– promocja przyjaznego dla przyrody gospodarowania gruntami (27,8%);
– pobudzenie eko-turystyki i możliwość rekreacji (20,7%).