Płatności bez zatorów

Na problemy z płynnością wynikające z opóźnień w płatnościach skarży się 57 proc. przedsiębiorstw w Europie, co oznacza wzrost o 10 proc. w stosunku do ubiegłego roku. Codziennie w całej Europie dziesiątki małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) ogłasza upadłość, ponieważ nie uzyskują zapłaty za wystawione faktury.

Chcąc położyć kres szkodliwej praktyce opóźniania płatności w Europie, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej Antonio Tajani zainaugurował w Rzymie kampanię informacyjną skierowaną do wszystkich 27 państw członkowskich UE oraz Chorwacji, mającą zachęcić do szybkiego włączenia do prawa krajowego dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach, jeszcze przed upływem ostatecznego terminu w dniu 16 marca 2013 r. Dyrektywa 2011/7/UE w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach w transakcjach handlowych jest narzędziem UE służącym do walki z zaległymi płatnościami. Kampania kładzie szczególny nacisk na informowanie MŚP o nowych prawach przyznanych im dyrektywą oraz o tym, jak należy z tych praw korzystać.

Antonio Tajani, wiceprzewodniczący Komisji Europejskiej i komisarz ds. przemysłu i przedsiębiorczości, powiedział: Co roku tysiące MŚP ogłasza upadłość z powodu długiego oczekiwania na zapłatę wystawionych faktur.Zobowiązaliśmy się do zakończenia szkodliwej praktyki opóźniania płatności w Europie, która od dawna jest ważną kwestią w kontaktach ze światem biznesu. Nie ulega wątpliwości, że państwa członkowskie powinny jak najszybciej dokonać transpozycji dyrektywy w sprawie zwalczania opóźnień w płatnościach do swojego prawa krajowego. Zapewni to niezbędne wsparcie naszym MŚP w kontekście obecnego kryzysu gospodarczego, gdy dostęp do kredytów stał się trudniejszy. Ważne jest też, by europejskie przedsiębiorstwa, w szczególności MŚP, znały swoje prawa i wiedziały, jak je najlepiej wykorzystać.