Plan Junckera inwestuje w Polsce

Plan Junckera: Kredyt udzielony Mabion przez EBI podkreśla wsparcie dla rodzącego się polskiego sektora biotechnologicznego. Kredyt do wysokości 30 mln EUR zostanie przeznaczony na badania i produkcję innowacyjnych leków stosowanych w leczeniu nowotworów i chorób autoimmunologicznych. Mabion to pierwszy w Polsce beneficjent Europejskiego Instrumentu Finansowania Wzrostu (EGFF) wspieranego przez Plan Junckera. Projekt umożliwi utworzenie 96 miejsc pracy.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) zgodził się udzielić Mabion, polskiej firmie biotechnologicznej, kredytu do kwoty 30 mln EUR na sfinansowanie swoich planów rozwoju. Środki pozyskane w ramach udzielonego kredytu zostaną przeznaczone na finansowanie projektów inwestycyjnych i badawczo-rozwojowych, w tym dotyczących rozwoju leków biopodobnych i innowacyjnych leków biologicznych, a także zwiększenie mocy wytwórczych Spółki dzięki najnowocześniejszej infrastrukturze badawczo-rozwojowej. Dodatkowe środki pozwolą na zatrudnienie 96 nowych pracowników.

Pożyczka EBI jest wspierana przez Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS), główny filar Planu inwestycyjnego dla Europy – planu Junckera. Projekt ten jako pierwszy w Polsce korzysta z Europejskiego Instrumentu Finansowania Wzrostu, wspieranego przez EFIS, który specjalizuje się w finansowaniu dłużnym („venture debt”).

Mabion to polska firma biotechnologiczna prowadząca działalność badawczą, zajmująca się opracowywaniem i produkcją leków stosowanych w leczeniu niektórych rodzajów nowotworów krwi, takich jak chłoniak, i reumatoidalnego zapalenia stawów.

Jean-Christophe Laloux, Dyrektor Generalny Europejskiego Banku Inwestycyjnego, powiedział: „Kredyt ten stanowi kamień milowy we wsparciu EBI dla Polski: udostępnia innowacyjne finansowanie innowacyjnej firmie, która dużo inwestuje w badania i rozwój oraz produkuje tak bardzo potrzebne leki na choroby onkologiczne. Łącząc siły z Komisją Europejską, bank unijny może wspierać długoterminowe plany Mabion i tym samym przyczyniać się do rozwoju sektora biotechnologicznego w Polsce”.

Vytenis Andriukaitis, europejski komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedział:

Cieszę się, że po raz kolejny UE inwestuje w projekt poświęcony opiece zdrowotnej. Szczególnie zachęcający jest fakt, że inwestycja przyniesie wiele korzyści osobom cierpiącym na nowotwory i choroby autoimmunologiczne. To także kolejny znak, że wspomniany sektor tworzy nowe miejsca pracy pozwalające utrzymać rodziny. To wyraźny dowód na to, że UE zdecydowanie popiera innowacyjne, lokalne firmy w Polsce i całej Europie”.

Grzegorz Grabowicz, członek zarządu ds. finansowych Mabion, podsumował: „Firma Mabion jest bardzo dumna z faktu, iż taka instytucja jak Europejski Bank Inwestycyjny odpowiedziała na nasze zaproszenie do współpracy i postanowiła dołączyć do naszego ambitnego projektu. Po uzyskaniu zgody Europejskiej Agencji Leków na wprowadzenie naszego leku na rynek Unii Europejskiej będziemy potrzebować funduszy na rozwój infrastruktury oraz pokrycie kosztów dalszych badań. Kredyt EBI zaspokaja dużą część naszych potrzeb inwestycyjnych i rozwojowych”.

Więcej informacji o transakcji:

  • Kwota kredytu do wysokości 30 mln EUR pokryje około 30% szacowanych kosztów (97 mln EUR) planów rozwoju firmy. Pozwoli sfinansować koszty badań i rozwoju związane zarówno z wczesnymi, jak i późnymi programami rozwojowymi, obejmującymi m.in produkty biopodobne i innowacyjne leki, a także wydatki inwestycyjne na zwiększenie produkcji. Plan obejmuje wyposażenie istniejących i rozbudowywanych obiektów w sprzęt produkcyjny, stworzenie w nich laboratoriów badawczo-rozwojowych i kontroli jakości. Transakcja zostanie podzielona na trzy transze dotyczące kluczowych etapów realizacji.
  • Dzięki wsparciu EFIS EBI może podjąć większe ryzyko i zapewnić stabilne finansowanie długoterminowe o elastycznej strukturze spłat i odsetek, ograniczającej zobowiązania finansowe Mabion w perspektywie krótko- i średnioterminowej, co pozwala firmie skoncentrować się na inwestowaniu w innowacje i rozwój.
  • Po zakończeniu badań klinicznych w ramach najbardziej zaawansowanego programu – leku biopodobnego do rytuksymabu używanego w leczeniu niektórych rodzajów nowotworu krwi – Mabion spodziewa się uzyskać opinię Komitetu ds. Produktów Leczniczych Stosowanych u Ludzi (CHMP) do końca 2019 r. Pozytywna opinia CHMP, organu Europejskiej Agencji Leków, stanowi podstawę do wydania pozwolenia na dopuszczenie leku do obrotu przez Komisję Europejską. Mabion może stać się pierwszą firmą z siedzibą w UE, która wprowadziła lek biopodobny do rytuksymabu na rynek UE.
  • Projekt ma potencjalnie pozytywny wpływ na zatrudnienie: szacuje się, że w jego ramach utworzonych zostałoby około 96 dodatkowych nowych stałych miejsc pracy, w tym dla wysoko wykwalifikowanych osób zajmujących się badaniami i rozwojem.

Europejski Bank Inwestycyjny (EBI) jest instytucją Unii Europejskiej udzielającą kredytów długoterminowych, której udziałowcami są państwa członkowskie. Udostępnia długoterminowe finansowanie dla rzetelnie przygotowanych inwestycji służących realizacji celów politycznych UE.

Mabion SA jest wiodącą firmą biotechnologiczną w Polsce, stworzoną w celu wprowadzania na rynek najnowocześniejszych leków biotechnologicznych opartych na humanizowanych przeciwciałach monoklonalnych. Technologia ta, opracowana niezależnie w Mabion, spełnia najwyższe międzynarodowe standardy. Proces humanizowania przeciwciał monoklonalnych, stanowiący największe osiągnięcie współczesnej biotechnologii, pozwala na tworzenie leków ukierunkowanych, które działają selektywnie na komórki nowotworowe, zapewniając w ten sposób większą skuteczność i niższą toksyczność terapii. Mabion jest jedną z niewielu firm biofarmaceutycznych, która jest w stanie kompleksowo opracować i wdrożyć wszystkie rodzaje leków biotechnologicznych – począwszy od etapu projektowania, poprzez wybór platformy i technologii wytwarzania, a skończywszy na produkcji i uzyskaniu pozwolenia na dopuszczenie gotowego leku do obrotu. Obecnie firma prowadzi prace badawczo-rozwojowe nad kilkoma lekami biotechnologicznymi stosowanymi w leczeniu nowotworów i chorób zapalnych.

Plan inwestycyjny dla Europy, znany jako plan Junckera, jest jednym z głównych priorytetów Komisji Europejskiej. Koncentruje się na zwiększaniu inwestycji w celu tworzenia miejsc pracy i pobudzania wzrostu poprzez lepsze wykorzystanie nowych i istniejących zasobów finansowych, usuwanie przeszkód w inwestycjach oraz zapewnianie przejrzystości i pomocy technicznej dla projektów inwestycyjnych. Europejski Fundusz na rzecz Inwestycji Strategicznych (EFIS) jest głównym filarem planu Junckera. Fundusz zapewnia gwarancje pokrycia pierwszej straty, umożliwiając EBI inwestowanie w większą ilość projektów, które często wiążą się z wyższym ryzykiem. Oczekuje się, że projekty i umowy zatwierdzone do finansowania w ramach EFIS uruchomią 439,4 mld EUR na inwestycje, wspierając ponad milion nowych przedsiębiorstw i MŚP w 28 państwach członkowskich. Plan Junckera zwiększył już PKB UE o 0,9% i pozwolił na utworzenie 1,1 miliona nowych miejsc pracy w europejskiej gospodarce. Do 2022 r. Plan Junckera zwiększy PKB UE o 1,8% oraz utworzy 1,7 mln miejsc pracy. Zgodnie z obecnymi oczekiwaniami plan Junckera wesprze ponad 1 milion MŚP. Więcej informacji jest dostępnych tutaj.