Pierwszy szczyt po referendum

Wynik brytyjskiego referendum

Rada Europejska omówi wynik brytyjskiego referendum z 23 czerwca 2016 r. We wtorek premier David Cameron przedstawi sytuację w Wielkiej Brytanii po referendum, po czym odbędzie się pierwsza wymiana poglądów. W środę 27 szefów państw i rządów zbierze się nieformalnie, aby omówić polityczne i praktyczne skutki referendum. Rozpoczną też dyskusję na temat przyszłości Unii Europejskiej liczącej 27 państw członkowskich.

Migracja

Przywódcy zajmą się tematem migracji. W szczególności odniosą się do sytuacji w środkowej części Morza Śródziemnego oraz do współpracy z państwami trzecimi pochodzenia i tranzytu. Omówią też wdrażanie oświadczenia UE–Turcja z 18 marca 2016 r. i kwestię zamknięcia szlaku zachodniobałkańskiego.

Zatrudnienie, wzrost i inwestycje

Przywódcy wezwą do pogłębienia jednolitego rynku, ze szczególnym naciskiem na agendę cyfrową. Zatwierdzą również zalecenia dla poszczególnych krajów w ramach europejskiego semestru 2016 oraz ocenią pierwsze wyniki Europejskiego Funduszu na rzecz Inwestycji Strategicznych.

Stosunki zewnętrzne

W związku ze szczytem NATO w Warszawie zaplanowanym na 8–9 lipca 2016 r. Rada Europejska zajmie się też współpracą UE–NATO.