Pierwszy Gdański Dialog Obywatelski

Podczas pierwszego Dialogu Obywatelskiego w Gdańsku, w murach Politechniki Gdańskiej na Wydziale Zarządzania i Ekonomii zebrani debatowali o przyszłości Wspólnoty Europejskiej. Pierwszy z gości – dr Marek Prawda, dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce wyraźnie zaznaczył priorytety którymi będą kierować się unijni przywódcy w prognozie najbliższych lat – Europa ma teraz przede wszystkim chronić. Stąd też Unia Europejska ma przeznaczyć 13 mld na obronność – mówił. (A konkretnie na rzecz Europejskiego Funduszu Obronnego, dzięki któremu UE stanie się jednym z czterech największych inwestorów w dziedzinie badań i technologii obronnych w Europie).

IMG_9666

Kolejnym tematem omawianym podczas spotkania był Brexit, jego skutki i bezpośredni wpływ na Polaków zamieszkujących Wyspy Brytyjskie. – Największym zagrożeniem dzisiaj jest brak umowy, brak uporządkowania praw obywateli i nierozwiązane kwestie irlandzkie – tak skomentowała ten temat doktor Szymańska. Zapewniała również o pozytywnej perspektywie reperkusji związanych z wyjściem Zjednoczonego Królestwa w kontekście naszych rodaków. – Relacje z Wielką Brytanią są dla Polski bardzo ważne. Sytuacja rodaków-emigrantów przypomina sytuację Ukraińców w Polsce – jest to typowa migracja ekonomiczna. Polacy są ważnym elementem brytyjskiego rynku pracy. Rząd polski prowadzi politykę pro-imigracyjną względem Wschodu. 

IMG_9738

Kolejno paneliści rozpatrywali Wspólnotę Europejską i partycypację Polski przez pryzmat tego co było, jest i co będzie. – Unia jest pewnikiem bezpieczeństwa i pewnego miejsca na ziemi dla Polski. Dzięki UE jesteśmy bezpieczniejsi, a dyrektywy podwyższają poziom naszego życia. Coraz więcej ludzi pyta czy regulacje unijne, które pozwoliły nam dogonić kraje UE pozwalają nam teraz konkurować. Warto opowiedzieć sobie 15 lat jako ważny etap polskiej samoświadomości. Musimy zauważać te ostatnie lata, potrzeba opowieści o scalaniu się polskiego społeczeństwa europejskiego. Mamy wpływ na to jak się rzeczy dzieją na świecie, dostaliśmy narzędzia jakie nigdy przedtem. Marek Prawda przywołał słowa, które usłyszał od José Manuela Barosso – ówczesnego przewodniczącego Komisji Europejskiej. Powiedział on, że Polska jest krajem, który przetłumaczył demokrację na wynik gospodarczy. Ponieważ mamy taką dynamikę, to wszyscy patrzą na Polskę.

IMG_9687

Polska była krajem słuchanym – udało się przeforsować partnerstwo wschodnie i politykę energetyczną. Proces wpływania jest możliwy do realizacji poprzez dobre relacje z największymi, które są podstawą do negocjacji. Polska tożsamość powinna być nasycona wartościami europejskimi, nie powinniśmy obrzydzać sobie Unii Europejskiej. Apetyt rośnie w miarę jedzenia, Polacy oczekiwali szybszego wzrostu płac, szybszego równania się – to jest przyczyną eurosceptycyzmu – podsumowywał Dyrektor Przedstawicielstwa Komisji Europejskiej w Polsce.

IMG_9655

Padły również pytania od uczestników dialogu odnośnie budżetu na najbliższe lata oraz polskiego udziału w procesie finansowania europejskich inicjatyw. – Polska dostanie mniej z budżetu UE, osiągnęliśmy pewien poziom, że pozwala nam to dzielić się z innymi. Jest to moment aby nauczyć się współodpowiedzialności za projekt “Unia Europejska”. Nawet jeśli nie dostaniemy żadnych pieniędzy to jednak warto tam być. Są wartości, które stabilizują naszą pozycję na arenie międzynarodowej, największą korzyścią jest to, że żyjemy w instytucjonalno-prawnym i bezpiecznym świecie. Od tego zależy nasz dostęp do rynku. Należy zachować jedność, aby Unia Europejska nie pękła. – tymi słowami zakończył dr Marek Prawda.