Pierwsze wspólne dla UE i Japonii programy Erasmus Mundus

Dziś Komisja Europejska ogłosiła wyniki zaproszenia do składania wniosków dotyczących wspólnych partnerstw magisterskich Erasmus Mundus z Japonią, które rozpoczęły się w październiku 2018 r.

Tibor Navracsics, komisarz ds. Edukacji, kultury, młodzieży i sportu, powiedział: „W lipcu 2018 r. miałem przyjemność rozpocząć dialog polityczny UE-Japonia na wysokim szczeblu dotyczący szkolnictwa wyższego, kultury i sportu, wraz z moim japońskim odpowiednikiem, ministrem Hayashi. Podkreśliliśmy znaczenie promowania współpracy międzynarodowej w szkolnictwie wyższym. Jestem przekonany, że trzy wspólne programy magisterskie, które wybraliśmy, stanowiące część naszego nowego modelu współpracy UE-Japonia w szkolnictwie wyższym, przyniosą wspaniałe rezultaty, pielęgnując talenty uczniów, promując doskonałość i stymulowanie nauki, technologii i innowacji. Nie mogę się doczekać, aby zobaczyć ich pozytywny wpływ w nadchodzących miesiącach i latach.”

Komisja i japońskie Ministerstwo Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii wybrały trzy programy oferowane przez międzynarodowe konsorcja z udziałem wiodących uniwersytetów:

 • Master of Science in Imaging and Light in Extended Reality,
  Uniwersytet Wschodniej Finlandii (Finlandia) i Toyohashi University of Technology (Japonia).
  Dodatkowi partnerzy krajowi: Belgia i Francja, partnerzy stowarzyszeni z Finlandii, Belgii, Niemiec, Szwajcarii i Japonii.
 • Japan-Europe Master on Advanced Robotics,
  École Centrale de Nantes (Francja) i Keio University (Japonia).
  Dodatkowi partnerzy krajowi: Włochy i Polska.
 • History in the public sphere,
  Central European University (Węgry) i Tokyo University of Foreign Studies (Japonia).
  Dodatkowi partnerzy krajowi: Włochy i Portugalia, a także powiązany partner z Francji.

Niniejsze zaproszenie do składania wniosków, pierwsze tego rodzaju, jest wspólnie wdrażane i finansowane przez Komisję za pośrednictwem programu Erasmus + oraz japońskiego Ministerstwa Edukacji, Kultury, Sportu, Nauki i Technologii (poprzez projekt wymiany międzyuczelnianej). Umożliwi to uczniom o wysokich umiejętnościach z całego świata studiowanie w co najmniej dwóch uniwersytetach reprezentowanych w każdym programie. Przynajmniej jeden z tych uniwersytetów będzie musiał być w Japonii, a pod koniec studiów studenci otrzymają wspólny, podwójny lub wielokrotny tytuł magistra. Kolejnym elementem jest włączenie, oprócz partnerów akademickich, partnerów ze świata biznesu.