Pierwsze wakacje bez roamingu

Z opublikowanego badania Eurobarometr Flash wynika, że zdecydowana większość Europejczyków już teraz dostrzega korzyści wynikające z roamingu bez dodatkowych opłat. Dzięki nowym unijnym przepisom w sprawie roamingu, które obowiązują od 15 czerwca, konsumenci mogą korzystać z komórki w innych krajach UE na takich samych zasadach jak w kraju rodzinnym, czyli bez dodatkowych opłat. 71 proc. uczestników badania wie, że opłaty roamingowe zostały zniesione, a 72 proc. twierdzi, że oni sami lub ich znajomi odniosą w związku z tym korzyści. Wśród respondentów, którzy po 15 czerwca wyjeżdżali za granicę, odsetek osób świadomych, że dodatkowe opłaty roamingowe zostały zniesione, wynosi 86 proc.

Andrus Ansip, wiceprzewodniczący Komisji do spraw jednolitego rynku cyfrowego, powiedział: – Już teraz widać, że podczas podróży po UE konsumenci korzystają z komórki podobnie jak w kraju, nie obawiając się, że po powrocie zastaną w domu rachunek na astronomiczną kwotę. Z kolei operatorzy telefonii komórkowej reagują na zwiększony popyt, inwestując w swoje sieci. Nowe unijne przepisy w dziedzinie telekomunikacji będą zachętą do tego rodzaju inwestycji. Dlatego Parlament Europejski i państwa członkowskie UE powinny jak najszybciej zatwierdzić te przepisy.

Mariya Gabriel, komisarz do spraw gospodarki cyfrowej i społeczeństwa cyfrowego, stwierdziła: – Oto przykład realnego wpływu Unii Europejskiej na życie codzienne jej obywateli. Roaming po cenach usług krajowych przynosi efekty: konsumenci są z niego zadowoleni i coraz chętniej z niego korzystają, a popyt na usługi telekomunikacyjne podczas pobytu w innych krajach UE jest bardzo duży. Dzięki temu zadowoleni są i użytkownicy, i operatorzy.

Zmiana zachowań konsumentów

Ankieta Eurobarometr została przeprowadzona pod koniec sierpnia, czyli pod koniec wakacji szkolnych. Jej wyniki dowodzą, że tego lata – które dla osób podróżujących w obrębie UE było pierwszym latem bez dodatkowych opłat roamingowych – zachowania konsumentów korzystających z telefonu komórkowego za granicą uległy zmianie. Co się zmieniło?

  • W grupie respondentów, którzy wyjeżdżali za granicę po 15 czerwca, odsetek posiadaczy komórek korzystających z internetu w roamingu tak często, jak w kraju, wzrósł dwukrotnie i osiągnął 31 proc. Przed 15 czerwca z internetu w roamingu korzystało tylko 15 proc. wyjeżdżających za granicę.
  • Odsetek respondentów, którzy nigdy nie korzystali za granicą z usług mobilnej transmisji danych po 15 czerwca spadł o połowę i wyniósł 21 proc. Przed 15 czerwca wynosił on 42 proc.
  • Ogólnie rzecz biorąc, konsumenci coraz rzadziej ograniczają korzystanie z telefonów komórkowych w innych krajach UE: mniej osób wyłącza telefony (12 proc.) w porównaniu z sytuacją sprzed 15 czerwca (20 proc.).
  • Jednak nawet po wprowadzeniu zmian w przepisach 60 proc. podróżujących wciąż ogranicza korzystanie z telefonu komórkowego podczas pobytu w innym kraju UE.

To, jak zniesienie opłat roamingowych wpłynęło na sposób korzystania z telefonów komórkowych przez podróżujących dobrze widać w porównaniu z wynikami badania Eurobarometr z 2014 r.Wyszukaj ten link w innym językuEN••• Wynika z niego, że w poprzednich latach konsumenci korzystali z komórki jeszcze rzadziej niż w miesiącach poprzedzających zniesienie opłat 15 czerwca 2017 r.

Operatorzy odnotowują wzrost liczby połączeń i ilości danych przesyłanych w roamingu

Operatorzy sieci komórkowych już odczuwają skutki zmian zachowań konsumentów. Wielu z nich odnotowało już istotny wzrost ilości danych pobieranych przez podróżnych, która tego lata zwiększyła się kilkakrotnie (trzykrotnie, sześciokrotnie, a nawet bardziej) w porównaniu z latem 2016 r. Sytuacja ta może być częściowo spowodowana tym, że co roku na rynku krajowym ilość przesyłanych danych rośnie, jednak w znacznej mierze jest to wynikiem nowych przepisów dotyczących roamingu. W mniejszym stopniu, ale również znacząco, zwiększyła się liczba połączeń telefonicznych w roamingu. W związku z tym operatorzy telefonii komórkowej w regionach turystycznych w dużym stopniu inwestują w swoje sieci, aby wykorzystać możliwości, jakie oferuje zwiększony popyt ze strony konsumentów.

Komisja monitoruje sytuację na rynku

Podsumowując pierwsze wakacje bez roamingu, można powiedzieć, że z reguły operatorzy przestrzegają nowych przepisów. Komisja, w ścisłej współpracy z krajowymi organami nadzoru, które odpowiadają bezpośrednio za wdrażanie nowych przepisów, będzie nadal monitorować sytuację na rynkach łączności mobilnej w państwach członkowskich. Zamierza ona bowiem zagwarantować, by operatorzy sieci przestrzegali nowych przepisów i oferowali klientom usługi roamingu bez dodatkowych opłat.

Kontekst

Od 15 czerwca 2017 r. Europejczycy mogą korzystać ze swoich telefonów komórkowych (telefonować, esemesować i pobierać dane) w całej UE bez dodatkowych opłat za roaming. Oznacza to, że za granicą można korzystać z komórki dokładnie tak samo jak w kraju i nie trzeba martwić się, że po powrocie będzie na nas czekał wysoki rachunek.

Przez dziesięć lat Komisja intensywnie pracowała nad obniżeniem (i ostatecznie zniesieniem) opłat, jakie operatorzy sieci komórkowych naliczają klientom za korzystanie z telefonu komórkowego podczas podróży służbowych lub na wakacjach za granicą. W latach 2007–2016 ceny roamingu spadły o ponad 90 proc., a ostatnia obniżka cen miała miejsce w kwietniu 2016 r.Wyszukaj ten link w innym językuEN••• W 2015 r. na podstawie wniosku Komisji Europejskiej, Parlament Europejski i Rada uzgodniły całkowite zniesienie opłat roamingowych dla osób podróżujących w obrębie UEWyszukaj ten link w innym językuEN•••. W tym celu, zgodnie z mandatem udzielonym przez Parlament Europejski i Radę, w grudniu 2016 r. Komisja przyjęła przepisy dotyczące polityki uczciwego korzystania z usług roamingu oraz mechanizmu zapewniającego zrównoważony charakter zniesienia opłatWyszukaj ten link w innym językuEN••• i przedstawiła propozycje dotyczące nowych hurtowych stawek roamingu.