Perspektywa dla InvestEU

Kraje członkowskie UE zgodziły się, aby budżet 2021–2027 zapewnił finansowanie programu InvestEU. Zapewni on gwarancje w wysokości co najmniej 38 mld euro, co pozwoli przyciągnąć środki publiczne i prywatne na inwestycje w czterech głównych obszarach: zrównoważona infrastruktura, badania naukowe, innowacje i cyfryzacja, MŚP oraz inwestycje społeczne i umiejętności.

Komisja Europejska z zadowoleniem przyjmuje porozumienie polityczne państw członkowskich w sprawie programu InvestEU. Przewidziany w długoterminowym budżecie UE program ma wspierać inwestycje prywatne i publiczne w Europie.

Dzięki osiągniętemu porozumieniu Parlament Europejski, Rada i Komisja mogą rozpocząć międzyinstytucjonalną dyskusję w celu przyjęcia programu. Dzięki InvestEU łatwiej będzie uzyskać unijne środki finansowe na projekty inwestycyjne, a ich finansowanie będzie bardziej efektywne. Program ten połączy pod jednym szyldem 14 instrumentów finansowych UE, które obecnie służą wsparciu inwestycji.

Wiceprzewodniczący Jyrki Katainen, odpowiedzialny za zatrudnienie, wzrost gospodarczy, inwestycje i konkurencyjność, powiedział z tej okazji: – InvestEU to nasza, skrojona na miarę XXI wieku, odpowiedź na unijne potrzeby w zakresie inwestycji. Porozumienie państw członkowskich jest ważnym krokiem na drodze do stworzenia tego programu. InvestEU ma zmobilizować co najmniej 650 mld euro dodatkowych środków na inwestycje w UE, co zwiększy naszą konkurencyjność z korzyścią dla bardziej inteligentnej gospodarki o obiegu zamkniętym, bardziej spójnego społeczeństwa i neutralności klimatycznej.

Fundusz InvestEU zapewni gwarancje UE w wysokości co najmniej 38 mld euro, dzięki czemu przyciągnie środki publiczne i prywatne na inwestycje w czterech głównych obszarach: zrównoważona infrastruktura; badania naukowe, innowacje i cyfryzacja; małe i średnie przedsiębiorstwa oraz inwestycje społeczne i umiejętności.

Tworzenie miejsc pracy, pobudzanie inwestycji i osiągnięcie trwałego wzrostu gospodarczego to główny priorytet przewodniczącego Komisji Jean-Claude’a Junckera od początku kadencji, czyli od listopada 2014 r. Wniosek Komisji w sprawie InvestEU opiera się na sukcesie planu inwestycyjnego dla Europy — planu przewodniczącego Junckera. Od czasu jego uruchomienia zmobilizowano już blisko 380 mld euro na inwestycje i udzielono wsparcia 842 tysiącom małych i średnich przedsiębiorstw w UE.

Budżetowe aspekty programu InvestEU są uzależnione od ogólnego porozumienia w sprawie kolejnego długoterminowego budżetu UE, zaproponowanego przez Komisję w maju 2018 r.