PE: debata z Tuskiem i Junckerem

Państwa członkowskie doszły 19 lutego do politycznego porozumienia w sprawie reform, których domagał się premier Wielkiej Brytanii w perspektywie brytyjskiego referendum w sprawie pozostania w UE (zaplanowano je na 23 czerwca).

Jeśli Wielka Brytania zdecyduje się pozostać częścią UE, niektóre zmiany będą musiały być ponownie przeanalizowane i wprowadzone do prawa UE przez współustawodawców: Radę UE i Parlament.

Oferty zatrudnienia i osoby poszukujące pracy na jednym unijnym portalu

W środę odbędzie się debata a w czwartek głosowanie w sprawie reformy Sieci Europejskich Ofert Pracy (EURES), która ma pomóc osobom poszukującym pracy w znalezieniu odpowiadających im ofert na terenie UE. Celem jest przeciwdziałanie bezrobociu poprzez lepsze dopasowanie podaży i popytu na rynku pracy. (Przeczytaj więcej)

Walka z przemytem papierosów: czy umowy UE z firmami tytoniowymi są skuteczne?

Posłowie chcą wiedzieć, czy umowy tytoniowe zawarte z czterema największymi producentami papierosów, w celu zapobiegania przemytowi i podrabianiu papierosów, osiągają oczekiwane efekty, zanim przedłużona zostanie umowa z Philip Morris International (PMI), która wygasa w lipcu 2016. W czwartek rano posłowie przedyskutują z Komisją Europejską raport pokazujący, kto najbardziej korzysta z umów – pierwotnie dokument miał być gotowy w grudniu ubiegłego roku. (Przeczytaj więcej)

Udostępnianie informacji pomocne w walce z przemytem zwierząt

Dostępność informacji dotyczących rejestracji psów i kotów na terenie UE będzie przedmiotem głosowania w czwartek, z powodu rosnących obaw dotyczących skali nielegalnego handlu zwierzętami domowymi, które często, w wyniku błędów w hodowli, stwarzają zagrożenie epidemiologiczne. Nielegalny handel zwierzętami staje się domeną przestępczości zorganizowanej i jest obecnie trzecim, po przemycie narkotyków i broni, najbardziej dochodowym typem działalności. (Przeczytaj więcej)

Zobacz również: