PE: debata o Polsce

Komisja Europejska rozpoczęła dialog z polskimi władzami o ramach państwa prawnego. Chodzi o ustalenie faktów związanych z ostatnimi zmianami legislacyjnymi obejmującymi Trybunał Konstytucyjny i media publiczne. Przed podjęciem decyzji Kolegium Komisarzy przeprowadziło debatę orientacyjną na temat sytuacji w Polsce.

Więcej informacji znajduje się tutaj.

Pozostałe tematy sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego

Debata o migracji, terroryzmie i brytyjskim referendum z Junckerem i Tuskiem

Przewodniczący Rady Europejskiej Donald Tusk oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker odpowiedzą na pytania posłów, na temat wyników ostatniego spotkania przywódców UE, 17 i 18 grudnia, w Brukseli, podczas debaty, która ma się odbyć we wtorek popołudniu. (Przeczytaj więcej)

Debata o priorytetach Prezydencji holenderskiej z Premierem Markiem Rutte

Premier Holandii Mark Rutte oraz Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker, wezmą udział, w środę rano, w debacie poselskiej na temat priorytetów rozpoczynającej się właśnie holenderskiej Prezydencji w Radzie UE.(Przeczytaj więcej)

Klauzula pomocy wzajemnej: jaka rola dla UE?

Debata w środę po południu będzie poświęcona konsekwencjom bezprecedensowego powołania się przez Francję na traktatową klauzulę pomocy wzajemnej w celu uzyskania pomocy państw UE w “wojnie” z tzw. “państwem Islamskim” (ISIS). Rezolucja będzie głosowana w czwartek. (Przeczytaj więcej)

Debata o paryskim porozumieniu klimatycznym z Przewodniczącym COP21 Fabiusem

Francuski minister spraw zagranicznych i rozwoju Laurent Fabius weźmie udział w debacie poselskiej, na temat globalnego porozumienia w sprawie walki ze zmianą klimatu, zawartego w grudniu 2015 roku, w środę popołudniu. Minister Fabius przewodniczył Ramowej Konwencji Narodów Zjednoczonych w sprawie zmian klimatu (COP21), w Paryżu, podczas której zawarto porozumienie. Poselska delegacja uczestniczyła w rozmowach a porozumienie wymaga zgody Parlamentu, zanim zostanie ratyfikowane przez UE. (Przeczytaj więcej)

Parlament rozważa zawetowanie planu złagodzenia testów emisji spalin z samochodów diesla

W środę posłowie zdecydują w głosowaniu, czy zawetować projekt decyzji o podniesieniu limitów emisji tlenków azotu (NOx) przez samochody z silnikami diesla do 110 proc. Takie limity wprowadza długo oczekiwana procedura testów RDE. Parlamentarna komisja ochrony środowiska opowiada się za odrzuceniem planu złagodzenia wymogów, bo mogłoby to zakłócić egzekwowania istniejących standardów UE. (Przeczytaj więcej)

Skończyć z blokowaniem geograficznym i wzmocnić wspólny rynek dla aplikacji

Należy zakończyć praktyki związane z blokowaniem geograficznym, takie jak dyskryminacja oparta na adresie IP, adresie pocztowym lub kraju wydania karty kredytowej, co ułatwiłoby konsumentom z UE dostęp do towarów i usług uznali posłowie z komisji ds. wspólnego rynku i przemysłu, w projekcie rezolucji, dyskutowanym i głosowanym, we wtorek. Posłowie wzywają do szybkiego przyjęcia 16 inicjatyw związanych z jednolitym rynkiem cyfrowym, przedstawionych przez Komisję Europejską w maju ubiegłego roku. (Przeczytaj więcej)

Strategia podnoszenia umiejętności w walce z bezrobociem młodych

W poniedziałek, odbędzie się debata na temat rezolucji zawierającej rekomendacje dotyczące ogólnoeuropejskiego problemu braku umiejętności, koniecznych do podjęcia dostępnej pracy oraz niedostosowania edukacji i szkoleń do ofert na rynku, co stanowi główną przyczynę bezrobocia wśród ludzi młodych. Propozycje to min. wprowadzenie strategii antycypujących zapotrzebowanie na rynku pracy, wspieranie przedsiębiorczości oraz partnerstwa między przedsiębiorstwami, uczelniami i partnerami społecznymi. (Przeczytaj więcej)

Gruzja, Mołdawia i Ukraina: postępy w drodze do UE

Posłowie omówią w środę po południu postępy Gruzji, Mołdawii i Ukrainy w realizacji umów stowarzyszeniowych o stowarzyszeniu i wolnym handlu z UE. W debacie weźmie udział szefowa unijnej dyplomacji Federica Mogherini. Głosowanie nad nieustawodawczą rezolucją na ten temat odbędzie się w czwartek. Posłowie wypowiedzą się w niej na temat reform, m.in. w dziedzinie polityki i sądownictwa, do których zobowiązały się te trzy kraje podpisując umowy z UE w 2014 roku. (Przeczytaj więcej)

Źródło: Parlament Europejski