Pakiet pomocowy dla Ukrainy

Rada Dyrektorów EBI, wspierana przez Komisję Europejską, zatwierdziła 1,59 mld euro unijnej pomocy finansowej dla Ukrainy.

Ponad miliard z tej kwoty to pomoc doraźna, która będzie polegać na wypłatach z góry dokonywanych w ramach ośmiu istniejących umów o finansowanie.

  • EBI, Bank UE, przeznaczył kwotę 1,59 mld EUR objętą gwarancjami z budżetu UE na pomoc Ukrainie w naprawie najważniejszej uszkodzonej infrastruktury oraz we wznowieniu projektów o krytycznym znaczeniu. Ułatwi to zaspokojenie pilnych potrzeb ludności Ukrainy.
  • To drugi pakiet pomocowy dla Ukrainy będący częścią programu doraźnych działań solidarnościowych EBI na rzecz Ukrainy opracowanego w ścisłej współpracy z Komisją Europejską, realizowaną po wypłacie całości środków w ramach pakietu doraźnego wsparcia finansowego dla Ukrainy w wysokości 668 mln EUR w ciągu pierwszego miesiąca od wybuchu wojny. Podobnie jak za pierwszym razem, nowe finansowanie oferowane jest na korzystnych warunkach obejmujących długie okresy kredytowania.

Wywołana przez Rosję wojna w Ukrainie ma niszczycielski wpływ na ludność, infrastrukturę i gospodarkę tego kraju. W związku z niezwykle trudną sytuacją w Ukrainie Rada Dyrektorów Europejskiego Banku Inwestycyjnego (EBI) zatwierdziła kolejny pakiet wsparcia finansowego dla Ukrainy w wysokości 1,59 mld EUR, który pozwoli na wypełnienie luki w finansowaniu infrastruktury oraz na zaspokojenie pilnych potrzeb. Kwota 1,05 mld EUR zostanie udostępniona niezwłocznie.

Ten pakiet pomocowy stanowi część programu działań solidarnościowych EBI na rzecz Ukrainy opracowanego we współpracy z Komisją Europejską. Jest on objęty gwarancją UE na mocy upoważnienia EBI do udzielania pożyczek na rzecz państw trzecich oraz stanowi uzupełnienie doraźnej pomocy finansowej dla Ukrainy w wysokości 668 mln EUR udzielonej przez EBI na początku marca 2022 r.

Drugi pakiet pomocowy dla Ukrainy w ramach programu działań solidarnościowych EBI przyczyni się do przywrócenia i podtrzymania działania najbardziej krytycznej infrastruktury, zwiększenia odporności tego kraju oraz ustabilizowania jego sytuacji gospodarczej. Składają się na niego dwa bloki interwencyjne:

  • Doraźna pomoc finansowa w łącznej wysokości 1,05 mld EUR. Będzie ona polegać na wypłatach z góry dokonywanych w ramach ośmiu istniejących umów o finansowanie. Ułatwi rządowi ukraińskiemu zaspokojenie priorytetowych potrzeb związanych z finansowaniem krótkoterminowym, zapewnienie wsparcia dla strategicznych przedsiębiorstw państwowych, pilną naprawę uszkodzonej infrastruktury, wznowienie świadczenia niefunkcjonujących usług komunalnych oraz wsparcie pilnych działań w zakresie energii i efektywności energetycznej w ramach przygotowań do sezonu zimowego.
  • Wznowienie, w miarę możliwości, realizacji projektów finansowanych przez EBI w Ukrainie o łącznej wartości 540 mln EUR, z wyłączeniem obszarów, na których obecnie toczą się działania wojenne, oraz terytoriów pozostających poza kontrolą ukraińskiego rządu. Wybrane projekty będą dotyczyły energii, efektywności energetycznej, dróg, transportu, edukacji i infrastruktury, a także programów odbudowy i programów naprawczych. Dokładny termin wypłat będzie uzależniony od stanu zaawansowania poszczególnych projektów.

Pakiet zapewni doraźne wsparcie, którego tak bardzo potrzebuje ukraińska gospodarka.

Valdis Dombrovskis, wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej do spraw gospodarki służącej ludziom, powiedział: – Unia Europejska nieprzerwanie stoi po stronie Ukrainy i jej obywateli w obliczu brutalnej rosyjskiej agresji. Pomoc EBI pozwoli utrzymać rentowność strategicznych przedsiębiorstw sektora publicznego, które będą mogły przeprowadzić pilne naprawy krytycznej infrastruktury, wznowić świadczenie podstawowych usług i zaspokoić inne najpilniejsze potrzeby ludności Ukrainy, w tym osób przesiedlonych w wyniku rosyjskiej wojny. Komisja Europejska będzie nadal współpracować z państwami członkowskimi UE i naszymi międzynarodowymi partnerami, aby wspierać Ukrainę na każdym poziomie — dopóki będzie to konieczne.

Prezes EBI Werner Hoyer powiedział: – Przy niezbędnej pomocy ze strony Komisji Europejskiej, zatwierdziliśmy kolejne 1,59 mld EUR w ramach pakietu działań solidarnościowych EBI na rzecz Ukrainy, aby zaspokoić najbardziej palące potrzeby finansowe Ukrainy oraz umożliwić jej dalsze wykonywanie najbardziej krytycznych funkcji, w tym szybką odbudowę infrastruktury społecznej. Poprzez ten pakiet doraźnej pomocy wysyłamy w ramach Drużyny Europy zdecydowany sygnał — Unia Europejska i jej Bank są niewzruszone w swojej solidarności z Ukrainą i jej ludnością, które znalazły się w potrzebie, a także w długofalowym wspieraniu odbudowy tego kraju”.

„Udostępnimy w ten sposób niezbędne środki na pokrycie pilnych potrzeb i zapewnienie funkcjonowania krytycznej infrastruktury. Pozostajemy w regularnym kontakcie z rządem Ukrainy, aby elastycznie dostosowywać pomoc do bieżących potrzeb. To kwestia inwestycji w przyszłość Ukrainy, całej Europy i wolnego świata” — dodała Teresa Czerwińska, wiceprezes EBI odpowiedzialna za operacje realizowane w Ukrainie.

Serhij Marczenko, minister finansów Ukrainy,powiedział:– Aby odbudować Ukrainę, potrzebujemy silnego wsparcia od całego świata i coraz większej pomocy finansowej. Jestem wdzięczny EBI i Unii Europejskiej za ich długotrwałą współpracę, wsparcie finansowe dla Ukrainy i bycie przy niej, dopóki będzie taka potrzeba. Ta kwota 1,59 mld EUR stanowi kolejny ważny wkład na pokrycie doraźnych potrzeb finansowych naszego kraju, które są palące ze względu na rosyjską inwazję. Dzięki udzielonemu nam wsparciu finansowemu będziemy mogli kontynuować prace nad odbudową zniszczonej infrastruktury, przywrócić świadczenie usług komunalnych, w tym transportowych, oraz przygotować się do nadchodzącego sezonu grzewczego.

Od momentu rozpoczęcia przez Rosję niczym niesprowokowanej i nieuzasadnionej agresji wojskowej wobec Ukrainy UE, państwa członkowskie i europejskie instytucje finansowe są zjednoczone w swoim niezachwianym wsparciu dla Ukrainy, zgodnym z podejściem Drużyny Europy. Więcej informacji o dotychczasowej pomocy można znaleźć w serwisie internetowym Komisji Europejskiej oraz serwisie internetowym EBI.