Owoce, warzywa i mleko w unijnych szkołach

Dzięki unijnym programom już 30 mln dzieci w szkołach w całej UE dostaje mleko, owoce i warzywa. Oprócz dystrybucji tych produktów Unia propaguje też zdrowe nawyki żywieniowe i realizuje programy edukacyjne na temat znaczenia zrównoważonego odżywiania się i sposobów produkcji żywności. Komisarz Phil Hogan deklaruje, że inicjatywy “Owoce i warzywa w szkole” oraz “Mleko w szkole” będą kontynuowane.

Jak pokazują ostatnie sprawozdania z monitoringu w roku szkolnym 2016–2017 ponad 12,2 mln dzieci w 79 tys. szkół wzięło udział w unijnym programie „Owoce i warzywa w szkole”, natomiast około 18 mln dzieci uczestniczyło w programie „Mleko w szkole”. Stanowi to ponad 74 tys. ton owoców i warzyw i ponad 285 tys. ton produktów mlecznych, rozprowadzanych głównie wśród dzieci w wieku 6–10 lat.

Komisarz ds. rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich Phil Hogan powiedział: – Europejscy rolnicy produkują zdrową i bezpieczną żywność wysokiej jakości, a dzięki unijnej inicjatywie nasi najmłodsi obywatele z korzyścią dla zdrowia zyskują dostęp do tych produktów. Jednocześnie od najmłodszych lat uczą się, skąd pochodzi żywność, i poznają znaczenie smacznego i zdrowego odżywiania. Komisja jest dumna z tego, że uczestniczy w tej edukacyjnej podróży. Ciągłość unijnego programu w roku szkolnym 2018–2019 zapewni 250 mln euro ze środków wspólnej polityki rolnej.

W ramach programu w każdym roku szkolnym 150 mln euro rezerwuje się na owoce i warzywa, a 100 mln euro na mleko i inne produkty mleczne. Uzgodniono już krajowe przydziały dla wszystkich 28 państw członkowskich uczestniczących w programie w roku szkolnym 2018–2019. Oczekuje się, że zostaną one przyjęte przez Komisję Europejską pod koniec marca.

Kontekst

Państwa, które chcą uczestniczyć w unijnym programie dla szkół, powinny najpóźniej do końca stycznia złożyć do Komisji wniosek o wsparcie. Podstawą orientacyjnego przydziału środków z budżetu UE dla każdego państwa członkowskiego jest liczba uczniów w danym państwie, a dodatkowo w odniesieniu do mleka – stopień wykorzystania pomocy w poprzednim roku programu. Władze krajowe mają możliwość przeniesienia części (20–25 proc.) przydzielonych środków budżetowych z jednego sektora do drugiego. Mogą także zgłosić chęć wykorzystania większej kwoty pomocy niż kwota, o którą wnioskowali, jeżeli inne państwa członkowskie odmówią przyjęcia pełnej przyznanej im kwoty.

Oprócz decydowania o konkretnym sposobie wdrożenia programu, jak określenie tematycznych działań edukacyjnych albo wybranie dodatkowych produktów rolnych, które uczniowie mogą otrzymać, państwa członkowskie mają możliwość podwyższenia pomocy unijnej przy pomocy środków krajowych.

Wybór rozdawanych produktów podyktowany jest kwestiami zdrowotnymi i środowiskowymi, sezonowością, różnorodnością i dostępnością. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych albo produktów ekologicznych oraz promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska i systemy jakości produktów rolnych.

W latach 2016–2017 najczęściej rozdawanym owocem były jabłka, a także gruszki, śliwki, brzoskwinie, nektarynki, pomarańcze, truskawki i banany. Najbardziej popularnymi warzywami były marchew, pomidory, ogórki i papryka. Działania edukacyjne obejmowały wizyty w gospodarstwach rolnych, ogródki szkolne, kursy lub konkursy gotowania, zajęcia z dietetykiem, gry itd. W programie „Mleko w szkole” największym zainteresowaniem cieszyło się mleko, mleko smakowe oraz produkty z mleka fermentowanego takie jak jogurty. Rozdawano także sery.

 

Przydziały na państwa członkowskie na rok szkolny 2018–2019

Państwo członkowskie Program „Owoce i warzywa w szkole” (w euro) Program „Mleko w szkole”
(w euro)
Belgia 3 405 459 1 613 200
Bułgaria 2 590 974 1 130 879
Czechy 3 956 176 1 785 706
Dania 2 290 761 1 460 645
Niemcy 24 868 897 10 552 859
Estonia 547 336 724 335
Irlandia 1 757 779 900 398
Grecja 3 218 885 1 550 685
Hiszpania 16 529 545 7 101 663
Francja 17 990 469 17 123 194
Chorwacja 1 664 090 800 354
Włochy 20 857 865 8 924 496
Cypr 290 000 500 221
Łotwa 785 115 733 945
Litwa 1 099 281 1 076 520
Luksemburg 335 511 200 000
Węgry 3 747 262 1 916 173
Malta 319 341 199 517
Holandia 6 782 991 2 401 061
Austria 2 832 220 1 232 449
Polska 14 532 073 10 846 847
Portugalia 3 283 397 2 220 981
Rumunia 6 866 848 10 743 836
Słowenia 703 870 353 423
Słowacja 2 113 724 990 350
Finlandia 1 599 047 3 824 689
Szwecja 0 9 184 818
Wielka Brytania 0 4 937 840
Ogółem 144 968 917 105 031 083