Orędzie o stanie Unii 2018: Czas europejskiej suwerenności

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył dzisiaj: „Sytuacja geopolityczna sprawia, że wybiła godzina suwerenności europejskiej. Nadszedł czas, aby Europa wzięła swój los we własne ręce. Przekonanie, że „zjednoczeni jesteśmy więksi” jest istotą tego, co znaczy być częścią Unii Europejskiej. Dzielenie się suwerennością – wtedy, kiedy jest to potrzebne – sprawia, że każde z naszych państw staje się silniejsze”.

Orędzie o stanie Unii w 2018 r. wygłoszone dzisiaj w Parlamencie Europejskim przez przewodniczącego Jean-Claude Junckera można obejrzeć i przeczytać tutaj.

Przemówieniu przewodniczącego Jeana-Claude’a Junckera w Parlamencie Europejskim towarzyszyło przyjęcie przez Komisję Europejską 18 konkretnych inicjatyw z zakresu migracji i ochrony granic, bezpieczeństwa, wolnych i bezpiecznych wyborów, partnerstwa Unii Europejskiej z Afryką oraz UE jako silnego podmiotu na arenie międzynarodowej, co pozwoli na natychmiastowe podjęcie działań. Propozycje te mają przynieść korzyści obywatelom jeszcze przed szczytem w Sibiu w maju 2019 r. i przed wyborami europejskimi w 2019 r.

Dodatkowe informacje

Wszystkie informacje dotyczące Orędzia o stanie Unii z 2018 r., w tym List intencyjny i Broszurę, można znaleźć na specjalnej stronie poświęconej temu wydarzeniu.

Wszelkie informacje dotyczące przyjętych inicjatyw są dostępne na stronach internetowych:

• Bezpieczeństwo: nowe przepisy pozwalające na usuwanie z internetu treści o charakterze terrorystycznym; działania mające na celu zagwarantowanie wolnych i uczciwych wyborów europejskich; wzmocnienie Prokuratury Europejskiej w celu zwalczania terroryzmu transgranicznego; inicjatywy mające na celu inwestowanie w bezpieczeństwo cybernetyczne;

• Migracja i reforma granic: wzmocnienie Agencji Unii Europejskiej ds. Azylu; w pełni wyposażona Europejska Straż Granicznej i Przybrzeżnej; bardziej rygorystyczne przepisy UE w zakresie powrotów; legalna migracja;

• Afryka i inwestycje zewnętrzne: nowy Sojusz Afryka-Europa na rzecz zrównoważonych inwestycji i tworzenia miejsc pracy; bardziej efektywna struktura finansowa wspierająca inwestycje poza UE;

• Wspólna polityka zagraniczna i bezpieczeństwa: poprawa efektywności podejmowania decyzji;

• Sezonowe zmiany czasu: Komisja proponuje położenie kresu sezonowym zmianom czasu;

• Przeciwdziałanie praniu pieniędzy: wzmocnienie nadzoru w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy z myślą o stabilnym sektorze bankowym i finansowym