Orędzie o stanie Unii 2017: łapiemy wiatr w żagle

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker wygłosił dzisiaj orędzie o stanie Unii w 2017 r. przed posłami do Parlamentu Europejskiego w Strasburgu i przedstawił swoje priorytety na nadchodzący rok, a także nakreślił swoją wizję, jak Unia Europejska może ewoluować do roku 2025 (zob. pełna treść orędzia). Przedstawił Plan działania na rzecz bardziej zjednoczonej, silniejszej i demokratyczniejszej Unii (zob. zestawienie informacji nt. planu działania).

Przewodniczący Komisji Europejskiej Jean-Claude Juncker oświadczył: – Wiatr znów wieje w żagle Europy. Nigdzie jednak nie dopłyniemy, jeśli tego wiatru nie chwycimy. (…) Powinniśmy wyznaczyć kierunek działań w przyszłości. Jak napisał Mark Twain, za kilkanaście lat bardziej będziemy żałowali tego, czego nie zrobiliśmy, niż tego, co zrobiliśmy. Teraz przyszedł czas, by budować bardziej zjednoczoną, silniejszą i demokratyczniejszą Unię do 2025 r.

Orędziu przewodniczącego Junckera w Parlamencie Europejskim towarzyszyło przyjęcie przez Komisję Europejską konkretnych inicjatyw dotyczących handlu, kontroli inwestycji, cyberbezpieczeństwa, przemysłu, danych i demokracji, co pozwoli szybko przekuć słowa w czyny.

W opublikowanych zestawieniach informacji również szerzej omówione zostały kluczowe zagadnienia, które przewodniczący Juncker poruszył w swoim orędziu.


Orędzie o stanie Unii 2017 – strona dedykowana 

 Jean-Claude Juncker


Kluczowe przesłanie orędzia o stanie Unii Europejskiej w 2017 r.

Wiatr w żagle

Po dziesięciu latach od wybuchu kryzysu europejska gospodarka wreszcie odzyskuje swoją pozycję. A wraz z nią powraca nasze zaufanie. Przywódcy 27 państw UE, Parlament i Komisja przywracają taki wymiar europejski naszej Unii. Wspólnie przywracamy wymiar unijny naszej Unii.

Utrzymanie obranego kierunku

Patrząc w przyszłość, nie możemy dopuścić do zboczenia z obranego kursu. (…) Musimy zakończyć to, co rozpoczęliśmy w Bratysławie.

HandelPartnerzy z całego świata zaczynają ustawiać się w kolejce, by móc zawrzeć z nami umowy handlowe. (…) Dzisiaj proponujemy rozpoczęcie negocjacji handlowych z Australią i Nową Zelandią.

Chcę to podkreślić raz na zawsze: nie jesteśmy naiwnymi orędownikami wolnego handlu. Europa musi zawsze bronić swoich strategicznych interesów. Dlatego też dzisiaj proponujemy nowe unijne ramy kontroli inwestycji.

Przemysł: Jestem dumny z naszego przemysłu motoryzacyjnego. Jestem jednak zaszokowany, kiedy konsumenci są świadomie i rozmyślnie wprowadzani w błąd. Apeluję do producentów samochodów o przejrzystość i naprawienie błędów.

Prezentowana dzisiaj nowa strategia dotycząca polityki przemysłowej pomoże naszemu przemysłowi utrzymać lub wysunąć się na czołową pozycję, jeśli chodzi o innowacyjność, cyfryzację i dekarbonizację.

Walka ze zmianą klimatuW sytuacji, gdy w Stanach Zjednoczonych poziom ambicji spadł, Europa dopilnuje, abyśmy przywrócili wielkość naszej planecie. To wspólne dziedzictwo całej ludzkości.

CyberbezpieczeństwoAtaki cybernetyczne mogą bardziej zagrażać stabilności systemów demokratycznych i gospodarek niż broń i czołgi.(…) Komisja proponuje dzisiaj nowe narzędzia, m.in. Europejską Agencję ds. Bezpieczeństwa Cybernetycznego, by pomóc nas bronić.

MigracjaEuropa jest i musi pozostać kontynentem solidarności, gdzie schronienie mogą znaleźć ci, którzy uciekają przed prześladowaniami.

Mamy wspólne granice, lecz państwa członkowskie, które są na pierwszej linii, nie mogą zostać same, by je chronić. Wspólne granice i wspólna ochrona granic muszą iść ze sobą w parze.

Nie mogę mówić o migracji, nie wyrażając wielkiego uznania dla Włoch za ich niestrudzone i szlachetne wysiłki. (…) Włochy ratują honor Europy w regionie Morza Śródziemnego.

Europejski Korpus Solidarności (zob. zestawienie informacji): Jestem szczególnie dumny z młodych Europejczyków, którzy (…) wstąpili do Europejskiego Korpusu Solidarności. Ich działania są urzeczywistnieniem europejskiej solidarności.

Afryka (zob. zestawienie informacji): Musimy też okazać solidarność z Afryką. Afryka, kolebka ludzkości, to dumny kontynent z młodą ludnością. Fundusz powierniczy UE dla Afryki, opiewający na 2,7 mld euro, pozwala tworzyć możliwości zatrudnienia na całym kontynencie.

Postawić żagle

Nadszedł czas na wyciągnięcie pierwszych wniosków z tej debaty [na temat przyszłości Europy]. Czas, by przejść od refleksji do czynów. Od debaty do podejmowania decyzji. Dzisiaj pragnę przedstawić Państwu, jak ja to postrzegam: mój własny, „szósty scenariusz”.

Dla mnie Europa zawsze była czymś więcej, niż tylko jednolitym rynkiem. Znaczyła więcej niż pieniądze, niż euro. Zawsze chodziło w niej o wartości.

Od Wschodu do ZachoduEuropa rozciąga się od Vigo po Warnę. Od Hiszpanii po Bułgarię. Od Wschodu do Zachodu: Europa powinna oddychać obydwoma płucami. W przeciwnym razie naszemu kontynentowi zabraknie powietrza.

Delegowanie pracowników (zob. zestawienie informacji): W Unii, w której wszyscy są równi, nie może być pracowników drugiej kategorii. Za tę samą pracę w tym samym miejscu powinno się dostawać takie samo wynagrodzenie.

Europejski Urząd ds. Pracy (zob. zestawienie informacjiAbsurdalne wydaje się, że istnieje Urząd Nadzoru Bankowego, który pilnuje przestrzegania standardów w bankowości, lecz nie ma wspólnego organu ds. pracy, aby zapewnić sprawiedliwe warunki na jednolitym rynku. Taki organ utworzymy.

Podwójna jakość żywności (zob. zestawienie informacji): W Unii, w której wszyscy są równi, nie może być konsumentów drugiej kategorii. Nie zaakceptuję tego, że w niektórych częściach Europy konsumentom sprzedaje się żywność niższej jakości niż w innych krajach (…) Słowakom nie należy się mniej ryb w paluszkach rybnych. Węgrom mniej mięsa w gotowych daniach; a Czechom mniej kakao w czekoladzie.

PraworządnośćW Europie siła prawa zastąpiła prawo siły. (…) Praworządność nie jest w Unii Europejskiej nieobowiązkowa. Jest koniecznością.

Orzeczenia Trybunału muszą być respektowane przez wszystkich. Podważanie ich czy też podważanie niezależności krajowego sądownictwa oznacza pozbawienie obywateli ich praw podstawowych.

Strefa SchengenJeżeli chcemy wzmocnić ochronę naszych granic zewnętrznych, musimy natychmiast otworzyć strefę Schengen dla Bułgarii i Rumunii. Powinniśmy też umożliwić Chorwacji pełnoprawne członkostwo w strefie Schengen po spełnieniu wszystkich kryteriów.

Strefa euro (zob. zestawienie informacji): Jeżeli chcemy, aby euro jednoczyło, a nie dzieliło nasz kontynent, powinno być czymś więcej niż walutą wybranej grupy państw. Dążymy do tego, by cała Unia Europejska posługiwała się euro jako swoją walutą.

RozszerzenieMusimy utrzymać wiarygodną perspektywę rozszerzenia dla Bałkanów Zachodnich. (…) To jasne, że nie będzie dalszego rozszerzenia w czasie tej kadencji. (…) Później jednak Unia Europejska będzie liczyć więcej niż 27 członków.

TurcjaOd pewnego czasu Turcja oddala się wielkimi krokami od Unii Europejskiej.

Więzienia nie są miejscem dla dziennikarzy, są nim redakcje. Miejsca, w których panuje wolność słowa.

Apeluję więc do osób sprawujących władzę w Turcji: Uwolnijcie naszych dziennikarzy.

Głosowanie większością kwalifikowaną w sprawach podatkowychZdecydowanie popieram przejście do głosowania większością kwalifikowaną w przypadku decyzji dotyczących wspólnej skonsolidowanej podstawy opodatkowania osób prawnych, sprawiedliwych podatków dla sektora cyfrowego oraz podatku od transakcji finansowych.

Europejski Minister Gospodarki i Finansów (zob. zestawienie informacji): Potrzebujemy Europejskiego Ministra Gospodarki i Finansów. Europejskiego ministra, który promuje i wspiera reformy strukturalne w państwach członkowskich.

Nie potrzebujemy równoległych struktur. (…) Parlamentem strefy euro jest Parlament Europejski.

Walka z terroryzmemApeluję o utworzenie europejskiej jednostki wywiadu, która zapewniłaby automatyczne udostępnianie danych dotyczących terrorystów i zagranicznych bojowników służbom wywiadu oraz policji.

Silniejsza pozycja na arenie międzynarodowejChciałbym, aby państwa członkowskie rozważyły, jakie decyzje w obszarze polityki zagranicznej mogłyby być podejmowane w drodze głosowania większością kwalifikowaną, nie zaś jednomyślnie. Traktat już przewiduje taką możliwość.

Lepsze stanowienie prawa (zob. zestawienie informacji): Nie powinniśmy się wtrącać w codzienne życie Europejczyków. (…) Nie powinniśmy ich zarzucać strumieniem nowych inicjatyw lub starać się wciąż rozszerzać nasze kompetencje. Powinniśmy oddać kompetencje państwom członkowskim w sprawach, w których jest to zasadne.

W tym miesiącu ustanowię grupę zadaniową do spraw pomocniczości i proporcjonalności, która w krytyczny sposób przyjrzy się wszystkim dziedzinom polityki i oceni, czy na pewno działamy tylko tam, gdzie UE faktycznie wnosi wartość dodaną.

Reforma instytucjonalnaEuropa funkcjonowałaby lepiej, gdybyśmy połączyli stanowiska Przewodniczącego Komisji i Przewodniczącego Rady Europejskiej. (…) Łatwiej byłoby zrozumieć Europę, gdyby za sterami statku stał jeden kapitan. (…) Jeden Przewodniczący lepiej odzwierciedlałby prawdziwy charakter Unii Europejskiej jako Unii państw i Unii obywateli.

Jeżeli chcecie wzmocnić europejską demokrację, nie możecie odwrócić demokratycznego postępu jakim jest system głównych kandydatów – Spitzenkandidaten.

Plan działania

Nasza przyszłość nie może pozostać scenariuszem. (…) Unię jutra musimy przygotować już dziś.

30 marca 2019 r. Unia będzie liczyła 27 członków. Proponuję, byśmy dobrze przygotowali się na ten moment: wewnątrz Unii 27 państw i w instytucjach unijnych.

Mam nadzieję, że 30 marca 2019 r. Europejczycy obudzą się w Unii, w której wszyscy szanujemy nasze wartości. W której wszystkie państwa członkowskie ściśle przestrzegają zasady praworządności. (…) W której wzmocniliśmy podstawy unii gospodarczej i walutowej, aby móc bronić naszej wspólnej waluty, zarówno w dobrych, jak i złych czasach, i nie musimy prosić o pomoc z zewnątrz. (…) W której jeden Przewodniczący, wybrany w demokratycznej ogólnoeuropejskiej kampanii wyborczej, kieruje pracami Komisji i Rady Europejskiej.

Zaczęliśmy od naprawy dachu. Teraz jednak, póki okoliczności nam sprzyjają, musimy zająć się resztą. (…) Zdejmijmy więc cumy. Wypłyńmy z portu. I chwyćmy wiatr w żagle.

Informacje ogólne

Co roku we wrześniu przewodniczący Komisji Europejskiej wygłasza przed Parlamentem Europejskim orędzie o stanie Unii, w którym podsumowuje osiągnięcia minionego roku i przedstawia priorytety na nadchodzący rok. Przewodniczący wyjaśnia również, w jaki sposób Komisja Europejska planuje zająć się najważniejszymi wyzwaniami, jakie ma przed sobą Unia Europejska. Po przemówieniu odbywa się debata plenarna. W ten sposób rozpoczyna się dialog z Parlamentem Europejskim i Radą mający na celu opracowanie programu prac Komisji na kolejny rok.

Ponadto przewodniczący Jean-Claude Juncker i pierwszy wiceprzewodniczący Frans Timmermans przesłali dzisiaj Przewodniczącemu Parlamentu Europejskiego i Przewodniczącemu Rady list intencyjny, w którym szczegółowo przedstawili działania, jakie Komisja zamierza podjąć w drodze inicjatyw ustawodawczych i innych do końca przyszłego roku (tj. 2018 r.). Przewiduje to porozumienie ramowe z 2010 r. regulujące stosunki pomiędzy Parlamentem Europejskim a Komisją Europejską.