Opłacalne zakupy w sieci?
Tablica wyników dla rynków konsumenckich

Tablica wyników dla rynków konsumenckich jest źródłem informacji na temat funkcjonowania jednolitego rynku z punktu widzenia konsumentów w UE. Wiosenna edycja tablicy poświęcona jest integracji rynku detalicznego oraz sytuacji konsumentów w ich krajach. Zgromadzone w niej dane pochodzą z badań sondażowych oraz informacji otrzymanych od Eurostatu i państw członkowskich.

Najważniejsze wnioski:

Poprawa sytuacji konsumentów w poszczególnych państwach

Indeks za 2011 r. wykazuje poprawę sytuacji konsumentów w porównaniu z latami 2010 i 2009. Najlepsze warunki dla konsumentów panują w Luksemburgu, Zjednoczonym Królestwie, Danii, Austrii, Irlandii, Finlandii, Niderlandach, Belgii, w Niemczech, Francji i Szwecji.

Nierównowaga w handlu elektronicznym

Tablica wyników pokazuje, że choć handel elektroniczny ciągle się rozwija, wciąż jednak ogranicza się głównie do rynków krajowych, pomimo oczywistych możliwości większego wyboru i oszczędności, jakie oferuje handel transgraniczny. Dlatego należy skuteczniej działać na rzecz osiągnięcia pełnych korzyści z prawdziwie jednolitego, cyfrowego rynku. Konsumenci mogą traktować z większym zaufaniem zakupy w innych państwach UE, gdyż okazuje się, że ich obawy dotyczące zagranicznych sprzedawców są w dużej mierze nieuzasadnione, a transgraniczny handel elektroniczny jest, co najmniej tak samo rzetelny, jak analogiczne transakcje krajowe. Można z tego wnioskować, że konieczne jest skuteczniejsze informowanie o istniejących mechanizmach uzyskania porad, egzekwowania prawa i dochodzenia roszczeń w zakresie handlu transgranicznego. Informacji takich udziela sieć współpracy w dziedzinie ochrony konsumentów (CPC) skupiająca krajowe organy oraz Europejskie Centra Konsumenta, które zapewniają bezpłatną pomoc i porady konsumentom dokonującym zakupów na jednolitym rynku.