Ograniczenia nie mogą naruszać zasad

– Wszelkie środki nadzwyczajne muszą być ograniczone do tego, co jest konieczne i ściśle proporcjonalne. Nie mogą trwać w nieskończoność – powiedziała szefowa KE Ursula von der Leyen. W związku z pandemią koronawirusa część krajów UE ograniczyła swobodę poruszania się, odwołano imprezy masowe, pozamykany kina, teatry i restauracje.

Oświadczenie przewodniczącej Komisji Europejskiej Ursuli von der Leyen na temat środków nadzwyczajnych podjętych przez państwa członkowskie

Unia Europejska opiera się na wartościach takich jak wolność, demokracja, praworządność i poszanowanie praw człowieka. Wartości te są wspólne dla nas wszystkich. Musimy ich przestrzegać i bronić, nawet w tych trudnych czasach.

W ostatnich tygodniach niektóre rządy państw członkowskich UE przedsięwzięły nadzwyczajne środki w celu rozwiązania kryzysu sanitarnego spowodowanego epidemią koronawirusa. Żyjemy w nadzwyczajnych czasach, a rządy – co do zasady – muszą dysponować narzędziami niezbędnymi do szybkiego i skutecznego działania w celu ochrony zdrowia obywateli.

Niezwykle ważne jest, aby środki nadzwyczajne nie były wprowadzane kosztem naszych podstawowych zasad i wartości, określonych w Traktatach. Demokracja nie może funkcjonować bez wolnych i niezależnych mediów. W tych niepewnych czasach poszanowanie wolności słowa i pewność prawa mają zasadnicze znaczenie. Obecnie, ważniejsze niż kiedykolwiek jest to, aby dziennikarze byli w stanie swobodnie i dokładnie wykonywać swoją pracę, jak również przeciwdziałać dezinformacji i zapewniać naszym obywatelom dostęp do kluczowych informacji.

Wszelkie środki nadzwyczajne muszą być ograniczone do tego, co jest konieczne i ściśle proporcjonalne. Nie mogą trwać w nieskończoność. Ponadto rządy muszą dopilnować, aby takie środki były poddawane regularnej kontroli.

Komisja Europejska będzie ściśle monitorować, w duchu współpracy, stosowanie środków nadzwyczajnych we wszystkich państwach członkowskich. Musimy wspólnie pracować nad opanowaniem tego kryzysu. Na tej drodze będziemy przestrzegać naszych europejskich wartości i praw człowieka. Tacy jesteśmy i o to walczymy.