Ochrona budżetu UE

Wiceprzewodnicząca ds. wartości i przejrzystości, Věra Jourová, powiedziała: – Jesteśmy już na ostatniej prostej: za kilka dni uruchomimy pierwszy w historii niezależny urząd UE, którego zadaniem będzie prowadzenie dochodzeń i ściganie przestępstw mających wpływ na budżet UE. Od 1 czerwca prokuratorzy europejscy, pod silnym przywództwem Laury Kövesi, będą eliminować przestępców i dbać o to, by nawet jedno euro nie zostało zmarnowane na korupcję i nadużycia finansowe.

Komisarz do spraw wymiaru sprawiedliwości Didier Reynders stwierdził: – Utworzenie Prokuratury Europejskiej otworzy nowy etap w historii integracji europejskiej. Podstawową misją tego europejskiego organu jest ochrona środków finansowych UE przed przestępcami we wspólnym interesie naszych obywateli. Organ ten będzie uważnie obserwował wdrażanie instrumentu NextGenerationEU, aby zapewnić wykorzystanie unijnych środków w pełnym zakresie na potrzeby ożywienia gospodarczego po kryzysie.

Prokuratura Europejska jest odpowiedzialna za prowadzenie dochodzeń i wnoszenie oskarżeń w sprawach dotyczących przestępstw przeciwko budżetowi UE. Jest to pierwsza prokuratura ponadnarodowa. Prowadzi ona dochodzenia i ściga następujące rodzaje nadużyć finansowych i innych przestępstw naruszających interesy finansowe UE:

  • nadużycia związane z wydatkami i dochodami;
  • oszustwa związane z VAT (jeżeli dotyczą co najmniej dwóch państw członkowskich i mają wartość co najmniej 10 mln euro);
  • pranie pieniędzy i aktywów pochodzących z defraudacji środków z budżetu UE;
  • czynna i bierna korupcja lub sprzeniewierzenie, które mają wpływ na interesy finansowe UE;
  • udział w organizacji przestępczej, jeżeli jej działalność koncentruje się na popełnianiu przestępstw przeciwko budżetowi UE.

Ten nowy organ Unii może również prowadzić dochodzenia i ścigać wszelkie inne nielegalne działania, które są „nierozerwalnie związane” z przestępstwem przeciwko budżetowi UE.

Prokuratura Europejska będzie prowadzić dochodzenia i ścigać przestępstwa w sposób w pełni niezależny od Komisji, innych instytucji i organów UE oraz państw członkowskich. Będzie ona uzupełniać prace i współpracować z innymi organami i agencjami UE, takimi jak OLAF, Eurojust i Europol, a także z właściwymi organami państw członkowskich, które nie uczestniczą w tworzeniu Prokuratury Europejskiej. Oczekuje się, że Prokuratura Europejska będzie prowadzić dochodzenia w około 3 tys. spraw rocznie.

Kontekst

Prokuratura Europejska (EPPO), ustanowiona rozporządzeniem (UE) 2017/1939 z dnia 12 października 2017 r. i finansowana z budżetu UE, jest pierwszą prokuraturą ponadnarodową upoważnioną do prowadzenia dochodzeń i wnoszenia oskarżeń w sprawach karnych. W obecnej strukturze EPPO uczestniczą 22 państwa członkowskie UE w ramach wzmocnionej współpracy. Prokuratura Europejska, pod przewodnictwem Laury Codruțy Kövesi, Europejskiego Prokuratora Generalnego, posiada biuro centralne w Luksemburgu, w którego skład wchodzi po jednym prokuratorze europejskim z każdego uczestniczącego państwa członkowskiego oraz pozostały personel. Ponadto, integralną część tego niezależnego organu stanowią delegowani prokuratorzy europejscy działający w państwach członkowskich.

Więcej informacji