Ocena prawa upadłościowego
Jest to część działań Unii mających na celu utrzymanie miejsc pracy oraz wsparcie ożywienia gospodarczego, zrównoważonego wzrostu i wyższej stopy inwestycji, zgodnie ze strategią „Europa 2020”. Upadłość jest stałym elementem dynamicznej, nowoczesnej gospodarki.

Około połowie przedsiębiorstw nie udaje się przetrwać pięciu lat. W 2010 r. ogółem 220 tys. przedsiębiorstw w UE zostało postawionych w stan likwidacji. Oznacza to, że codziennie działalność zamykało około 600 europejskich przedsiębiorstw. Tendencja ta utrzymała się w 2011 r.

Ustanowienie nowoczesnych przepisów i skutecznych procedur jest zatem niezwykle ważne, aby pomóc przedsiębiorstwom, które mają wystarczająco mocne podstawy ekonomiczne, w pokonaniu trudności finansowych i dać im w ten sposób drugą szansę.

Nowoczesne prawo upadłościowe ma zasadnicze znaczenie dla stabilności finansowej oraz dla skuteczności systemu finansowego. Stanowi istotny element nowoczesnego jednolitego rynku i zachęca przedsiębiorców do podejmowania ryzyka. W razie konieczności zapewnia im zaś możliwość zakończenia działalności w uporządkowany sposób – powiedziała unijna komisarz ds. sprawiedliwości, wiceprzewodnicząca KE Viviane Reding.

Jej zdaniem, nowoczesne prawo upadłościowe pomoże wzmocnić gospodarkę, ponieważ ułatwi zapewnienie drugiej szansy stabilnym ekonomicznie przedsiębiorstwom, które przeżywają chwilowe trudności finansowe. Dlatego właśnie zasięgamy opinii przedsiębiorstw, a także prawników, organów sądowych i ogółu społeczeństwa – wyjaśnia Viviane Reding.

Rozporządzenie w sprawie postępowania upadłościowego z 2000 r. zwiększyło pewność prawa i ułatwiło współpracę sądową w zakresie rozpatrywania transgranicznych spraw upadłościowych. Jednakże po dziesięciu latach jego stosowania istotne zmiany w krajowym prawie upadłościowym i znaczące zmiany zachodzące w środowisku gospodarczym i politycznym sprawiają, że konieczny jest przegląd rozporządzenia.

Komisja zasięga opinii małych i dużych przedsiębiorstw, osób prowadzących działalność na własny rachunek, syndyków masy upadłościowej, organów sądowych, władz publicznych, wierzycieli, środowisk naukowych oraz ogółu społeczeństwa na temat ich doświadczeń związanych z upadłością, w szczególności w sprawach transgranicznych. Ich odpowiedzi pomogą Komisji ocenić, czy i w jaki sposób obecne ramy prawne powinny zostać usprawnione i zmodernizowane.

Konsultacje potrwają do dnia 21 czerwca 2012 r.