O gospodarce i bezpieczeństwie
Na początek zaplanowano tradycyjną wymianę poglądów z przewodniczącym Parlamentu Europejskiego. Następnie, na pierwszej sesji roboczej, o godz. 16.45, omówione zostaną zagadnienia związane z unią energetyczną. Polityka energetyczno-klimatyczna to jeden z pięciu priorytetów UE na najbliższe 5 latwyznaczonych w czerwcu 2014 r. Uczestnicy szczytu skupią się na trzech aspektach tego zagadnienia: zwiększeniu bezpieczeństwa energetycznego, utworzeniu wewnątrzunijnego rynku energii oraz zwiększeniu liczby odnawialnych źródeł energii i efektywności energetycznej.

Od godziny 19.00 uczestnicy spotkania dyskutować będą na temat stosunków zewnętrznych. Przywódcy UE mają ustalić wytyczne co do celów szczytu Partnerstwa Wschodniego zaplanowanego na 21–22 maja 2015 r. w Rydze. Rada Europejska ma też omówić stosunki z Rosją i sytuację na Ukrainie(zwłaszcza realizację porozumienia mińskiego) oraz uzgodnić ewentualne dalsze kroki. Dzień zakończy konferencja prasowa przewodniczącego Rady EuropejskiejDonalda Tuska i szefa Komisji Europejskiej Jean-Claude Junckera.

Drugiego dnia obrad (piątek 20 marca) przywódcy UE mają dyskutować o kwestiach gospodarczych – gościem szczytu ma być Mario Draghi, prezes Europejskiego Banku Centralnego. Uczestnicy spotkania wymienią poglądy i zamkną pierwszy etap europejskiego semestru 2015. Ustalą też wskazówki, według których państwa członkowskie powinny przygotować krajowe programy reform oraz programy stabilności lub konwergencji.

Prawdopodobnie pojawi się również miejsce na dyskusję o postępie prac nadEuropejskim Funduszem na rzecz Inwestycji Strategicznych oraz o stanie negocjacji z USA nad Transatlantyckim Partnerstwem w Dziedzinie Handlu i Inwestycji (TTIP). Ważnym tematem będzie również trudnasytuacja w Libii i jej wpływ na bezpieczeństwo UE. Szczyt zakończy się konferencją prasową.