Nowy dyrektor Przedstawicielstwa KE w Polsce

Marek Prawda karierę dyplomatyczną rozpoczął w 1992 r. – został wówczas powołany na stanowisko I sekretarza Ambasady Rzeczpospolitej Polskiej w Bonn (Niemcy). Funkcję tę pełnił przez sześć lat. Następnie objął stanowisko wicedyrektora, a w 1999 r. dyrektora Departamentu Europy Zachodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych. W 2001 r. pełnił funkcję dyrektora sekretariatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych. W latach 2001–2005 piastował stanowisko ambasadora RP w Szwecji.

W 2005 r. objął stanowisko dyrektora sekretariatu Ministerstwa Spraw Zagranicznych, a następnie w 2006 r. został mianowany ambasadorem RP w Niemczech. Funkcję tę pełnił do 2012 r. Następnie objął stanowisko stałego przedstawiciela Polski przy Unii Europejskiej. 1 marca br. powrócił do Polski jako ambasador, doradca w Departamencie Europy Zachodniej w Ministerstwie Spraw Zagranicznych.

Dr Marek Prawda ukończył studia ekonomiczne na Uniwersytecie w Lipsku. Następnie odbył studia doktoranckie w Instytucie Filozofii i Socjologii PAN, gdzie uzyskał stopień doktora socjologii. Był pracownikiem naukowym Zakładu Studiów nad Niemcami w Instytucie Studiów Politycznych PAN.

Kontekst

Komisja Europejska ma przedstawicielstwa we wszystkich 28 państwach członkowskich UE, a także oddziały regionalne w Barcelonie, Belfaście, Bonn, Cardiff, Edynburgu, Marsylii, Mediolanie, Monachium i Wrocławiu.

Przedstawicielstwa pełnią rolę rzecznika i obserwatora Komisji we wszystkich państwach członkowskich UE. Utrzymują kontakty z organami krajowymi i zainteresowanymi stronami, a także informują media i opinię publiczną o polityce UE. Przedstawicielstwa składają Komisji sprawozdania z ważnych wydarzeń w poszczególnych państwach członkowskich.

Od początku prac KE pod przewodnictwem Jean-Claude’a Junckera szefowie przedstawicielstw są mianowani przez przewodniczącego KE i pełnią rolę jego przedstawicieli politycznych w państwie członkowskim, do którego są delegowani.