Nowe przepisy dotyczące żywności
To przełomowy moment w naszych działaniach służących zwiększeniu bezpieczeństwa żywności w Unii Europejskiej. Przyjęcie dwóch rozporządzeń dotyczących dodatków przyczyni się do dalszego wzmocnienia pozycji obywateli i przemysłu. Wszyscy zainteresowani będą mogli łatwiej uzyskać dokładne informacje o tym, które dodatki wolno stosować w środkach spożywczych. W skrócie oznacza to, że obywatele będą lepiej poinformowani, a unijny przemysł spożywczy odpowiednio wyposażony do opracowywania nowych, innowacyjnych i bezpiecznych produktówpowiedział John Dalli, komisarz ds. zdrowia i polityki konsumenckiej.

W rozporządzeniach ustanowiono dwa nowe wykazy.

Pierwszy z nich dotyczy dodatków w środkach spożywczych i będzie stosowany od czerwca 2013 r. (okres karencji uznano za konieczny, aby umożliwić unijnemu przemysłowi spożywczemu dostosowanie się do nowych przepisów). Wykaz ten, który jest dostępny także w postaci internetowej bazy danych (Link), umożliwi konsumentom, podmiotom prowadzącym przedsiębiorstwa spożywcze i organom kontrolnym łatwą identyfikację dodatków dopuszczonych w danym środku spożywczym.

Drugi wykaz dotyczy dodatków w składnikach żywności, takich jak inne dodatki, enzymy, środki aromatyzujące i składniki odżywcze, i wejdzie w życie 20 dni po jego opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym UE.

Stworzenie tych dwóch wykazów jest dużym postępem w wykonaniu rozporządzenia ramowego (WE) nr 1333/2008 w sprawie dodatków do żywności, przyjętego w grudniu 2008 r.

Przejrzystość

Jedną z głównych korzyści z wprowadzenia nowych przepisów jest przejrzystość. Dopuszczone zastosowania dodatków będą od teraz wyszczególnione według kategorii żywności. Zdaniem Komisji oznacza to znaczną poprawę w porównaniu ze starymi wykazami, które były rozmieszczone w kilku załącznikach do trzech różnych dyrektyw.

Dzięki nowemu wykazowi oczywiste będzie na przykład to, że w niektórych kategoriach żywności dodatki mogą być stosowane w bardzo ograniczonym zakresie lub są całkowicie zabronione. Dotyczy to na przykład jogurtu bez dodatków smakowych i środków aromatyzujących, masła, owoców w wodnym roztworze cukru, makaronu, chleba bez dodatków, miodu, wody i soków owocowych.

W pozostałych kategoriach, obejmujących zazwyczaj wysokoprzetworzone produkty spożywcze – takie jak słodycze, przekąski, sosy i napoje z dodatkami smakowymi lub środkami aromatyzującymi – dopuszcza się stosowanie wielu dodatków.

Ponadto dzięki wykazowi dodatków, które mogą być dodawane do innych dodatków, enzymów, środków aromatyzujących i składników odżywczych, łatwiej będzie dopilnować, aby narażenie na działanie dodatków za pośrednictwem tych składników pozostało ograniczone.

Więcej informacji znajduje się na następującej stronie internetowej:
Link