Nowe projekty UE w dziedzinie obronności

Europejski Fundusz Obronny kieruje do realizacji kolejne innowacyjne projekty. Ocean2020 wesprze misje nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu, zaś Vestlife – ultralekki pancerz osobisty – zabezpieczy żołnierzy przed pociskami nieprzyjaciela. „Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy”  podkreśla komisarz Elżbieta Bieńkowska.

Zainicjowany przez przewodniczącego Junckera w czerwcu 2017 r. Europejski Fundusz Obrony, przyczynia się do realizacji kolejnych transzy finansowych dla kolejnych projektów badawczych w dziedzinie obronności UE. Po za tym stymuluje on zdolności obronne, jak również buduje nowe partnerstwa transgraniczne.

Elżbieta Bieńkowska, komisarz do spraw rynku wewnętrznego, przemysłu, przedsiębiorczości i MŚP, powiedziała: „Europejski Fundusz Obronny odgrywa istotną rolę w zacieśnianiu współpracy między przedsiębiorstwami z branży obronnej a wojskiem w Unii Europejskiej oraz w zapewnianiu strategicznej autonomii Europy. Oparte na współpracy paneuropejskie projekty badawcze w dziedzinie obronności wspierane z Funduszu mają na celu zapewnienie przewagi technologicznej Europy, a także położenie podwalin pod przyszłe zdolności obronne oraz wspieranie bardziej innowacyjnego i konkurencyjnego europejskiego przemysłu obronnego.”

Projekt Ocean2020 ma za zadanie wspieranie misji nadzoru morskiego i przechwytywania na morzu. W tym celu projekt ten zakłada włączenie bezzałogowych okrętów podwodnych oraz dronów do operacji floty. Uzyskane w  ten sposób informacje, wraz z połączeniem z systemami konwencjonalnymi, mają pozwolić na uzyskanie całościowego obrazu dynamicznych sytuacji, które są niezbędne dowódcom wojskowym.

Przedsiębiorstwo Leonardo S.p.A, które zrzesza 42 parterów z 15 krajów UE będzie odpowiedzialne za realizację projektu. Konsorcjum otrzyma unijną dotację w wysokości ok. 35 mln euro. W ramach projektu Ocean2020 odbędą się dwie demonstrację w warunkach rzeczywistych – pierwsza na Bałtyku, pod dowództwem szwedzkiej marynarki wojennej, druga – na Morzu Śródziemnym pod dowództwem włoskiej marynarki wojennej. Obie odbędą się w przyszłym roku.

Po za głównym projektem z dziedziny obronności Ocean2020, przewidziane są trzy, mniejsze, poprawiające jakość obronną krajów UE. Projekty te, których celem jest udoskonalenie elementów wyposażenia indywidualnego żołnierzy, otrzymały dotacje w wysokości od 1 do 3 mln euro:

  • ACAMSII – w ramach tego projektu opracowywany będzie kamuflaż adaptacyjny, który ma chronić żołnierzy przed czujnikami działającymi w kilku zakresach długości fal;
  • Gossra – projekt zakłada poprawę kompatybilności elementów złożonych systemów (np. czujników lub gogli cyfrowych) noszonych przez żołnierzy;
  • Vestlife – celem projektu jest opracowanie ultralekkiego pancerza osobistego dla piechoty.

Umowy o udzielenie dotacji na te projekty zostaną podpisane w najbliższych tygodniach.

Informacja o przyznaniu wsparcia dla wspomnianych projektów badawczych w dziedzinie obronności zbiega się w czasie z otwarciem corocznej Konferencji Bezpieczeństwa odbywającej się w Monachium. Przewodniczący Jean-Claude Juncker zaprezentuje na niej dalsze działania służące wzmocnieniu pozycji Europy w dziedzinach bezpieczeństwa i obrony. Będą mu towarzyszyć: wiceprzewodniczący Frans Timmermans, oraz komisarze Johannes Hahn, Elżbieta Bieńkowska i Julian King.