Nowe fundusze UE dla uchodźców w Turcji

Aby zapewnić dalszą pomoc uchodźcom w ramach największego programu humanitarnego UE w Turcji, Komisja ogłosiła wczoraj dodatkowe 127 mln EUR na program nadzwyczajnej sieci bezpieczeństwa socjalnego (ESSN) za pośrednictwem instrumentu UE na rzecz uchodźców w Turcji. Dzięki tym nowym funduszom całkowity wkład UE w program wynosi 1,125 miliarda euro.

Christos Stylianides, komisarz ds. pomocy humanitarnej i zarządzania kryzysowego, powiedział: „UE podtrzymuje swoje zobowiązania wobec Turcji i najbardziej narażonych uchodźców. Nasze nowe fundusze pozwolą nam dotrzeć do ponad 1,6 miliona uchodźców, pomagając im w godnym życiu w Turcji. Nasz program pomocy finansowej jest historią sukcesu innowacji w pomocy humanitarnej i dał wielu rodzinom szansę na zbudowanie bezpiecznej przyszłości po ucieczce z wojny w Syrii.”

 Program ESSN zapewnia uchodźcom comiesięczną pomoc finansową za pośrednictwem specjalnej karty debetowej, z której można korzystać tylko w Turcji i której wykorzystanie jest ściśle monitorowane. Pomaga uchodźcom zintegrować się z lokalną gospodarką i społeczeństwem, ponieważ sami płacą za podstawowe potrzeby, takie jak wyżywienie i czynsz.

Kontekst

Instrument UE na rzecz uchodźców w Turcji został ustanowiony w 2015 r. W odpowiedzi na apel Rady Europejskiej o znaczne, dodatkowe fundusze na wsparcie uchodźców syryjskich w Turcji. Ma całkowity budżet w wysokości 6 miliardów euro podzielony na dwie równe transze po 3 miliardy euro każda. Z funduszy w wysokości 6 miliardów euro przeznaczono ponad 5,6 miliarda euro, zakontraktowano ponad 3,5 miliarda euro, wypłacono już ponad 2,4 miliarda euro, a zrealizowano już ponad 80 projektów. Pomoc humanitarna UE w Turcji koncentruje się na wspieraniu najbardziej narażonych uchodźców poprzez projekty w dziedzinie zdrowia, edukacji, ochrony i zaspokajania podstawowych potrzeb. Program ESSN jest wdrażany przez partnerów humanitarnych UE, w ścisłej współpracy z władzami tureckimi. Dzięki finansowaniu z UE ponad 1,6 miliona uchodźców otrzymuje około 20 EUR na osobę miesięcznie, a także kwartalne doładowania, aby zaspokoić ich podstawowe potrzeby, takie jak czynsz i wyżywienie. Zarejestrowani uchodźcy korzystający z kart debetowych są znani i regularnie monitorowani. Oprócz pomocy humanitarnej projekty rozwojowe w ramach Instrumentu Pomocy dla Uchodźców w Turcji koncentrują się na edukacji, zarządzaniu migracją, ochronie zdrowia, infrastrukturze miejskiej i wsparciu społeczno-gospodarczym.