Nie pal swojego zdrowia!
Po pięciu latach przygotowań Komisja przyjęła wniosek dotyczący zmiany dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych. Przewiduje on nowe, wzmocnione przepisy dotyczące produkcji, prezentowania i sprzedaży tych wyrobów.

We wniosku wprowadzono zakaz stosowania aromatów charakterystycznych w papierosach, tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów i wyrobach tytoniowych bezdymnych oraz nałożono wymóg zamieszczania na opakowaniach papierosów i tytoniu do samodzielnego skręcania papierosów dużych obrazkowych ostrzeżeń zdrowotnych.

Uregulowano transgraniczną sprzedaż przez internet i przewidziano rozwiązania techniczne służące walce z nielegalnym handlem. Zaproponowano również środki dotyczące wyrobów, które nie były dotąd objęte szczegółowymi przepisami, takich jak e-papierosy i wyroby ziołowe do palenia.

Tytoń do żucia i tytoń do nosa będzie podlegał szczegółowym przepisom dotyczącym etykietowania i składników. Obecny zakaz dotyczący tytoniu do stosowania doustnego (snusu) zostanie utrzymany.

Tonio Borg, komisarz odpowiedzialny za zdrowie i politykę konsumencką, tak skomentował przyjęcie wniosku: – Udało się! Komisja Europejska zapowiedziała przyjęcie wniosku dotyczącego wyrobów tytoniowych do końca roku 2012. Dziś przedstawiam jego tekst ministrom zdrowia i Parlamentowi Europejskiemu. Liczby mówią za siebie: tytoń zabija co drugiego palacza i silnie uzależnia. Ponieważ 70 proc. palaczy zaczyna przed 18 rokiem życia, wniosek ma sprawić, by wyroby tytoniowe i palenie stały się mniej atrakcyjne, a tym samym zniechęcić młodych ludzi do sięgnięcia po wyroby tytoniowe. Konsumentów nie wolno oszukiwać: wyroby tytoniowe powinny wyglądem i smakiem przypominać wyroby tytoniowe. Dzięki wnioskowi nie będzie można wykorzystywać atrakcyjnych opakowań i aromatów w celach marketingowych”.

Dlaczego potrzebna jest zmiana przepisów UE?

Obecna dyrektywa w sprawie wyrobów tytoniowych została przyjęta w 2001 r. Od tego czasu miał miejsce istotny postęp naukowy i rynkowy oraz zmiany na szczeblu międzynarodowym. Pojawiły się na przykład nowe dowody dotyczące środków aromatyzujących stosowanych w wyrobach tytoniowych oraz skuteczności ostrzeżeń zdrowotnych. Na rynku pojawiły się nowatorskie wyroby, takie jak papierosy elektroniczne, a w strategiach marketingowych zaczęto wykorzystywać atrakcyjne opakowania i aromaty.

Na szczeblu międzynarodowym UE i wszystkie jej państwa członkowskie ratyfikowały Ramową konwencję Światowej Organizacji Zdrowia o ograniczeniu użycia tytoniu, która weszła w życie w lutym 2005 r. W związku z powyższym niektóre z obowiązujących przepisów dyrektywy zdezaktualizowały się. Ponadto państwa członkowskie przyjęły różne podejścia regulacyjne, co spowodowało rozbieżności pomiędzy przepisami krajowymi w zakresie produkcji, prezentowania i sprzedaży wyrobów tytoniowych.

W nowym wniosku uwzględniono te zmiany oraz wnioski Parlamentu Europejskiego i Rady Ministrów, jak również sprawozdanie Komisji z 2007 r. i 2009 r. w sprawie stosowania dyrektywy w sprawie wyrobów tytoniowych, w którym określono obszary wymagające zmian.

źródło i więcej informacji: Link