Naukowcy doradzą Komisji

Czas i nauka mają znaczenie, jeśli chcemy wygrać tę walkę – powiedziała komisarz Stella Kyriakides inaugurując pracę zespołu ekspertów naukowych, którzy mają pomóc w walce z CVID-19. Powołany przez KE panel doradczy składa się z epidemiologów i wirusologów z różnych państw UE. Jednocześnie KE zaoferowała finansowanie dla firmy produkującej innowacyjne szczepionki – CureVac.

Zespół został powołany w oparciu o mandat państw członkowskich UE. Przewodniczyć mu będzie przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von Leyen, a współprzewodniczyć unijna komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności Stella Kyriakides.

Przewodnicząca Ursula von Leyen powiedziała: – Koronawirus szybko zmienia nasze życie i nasze społeczeństwa. Wszystkie rządy muszą codziennie podejmować świadome i właściwe decyzje dla obywateli Europy. Dlatego też wiedza naukowa i rzetelne porady są teraz cenniejsze niż kiedykolwiek. Jestem wdzięczna wszystkim wybitnym ekspertom uczestniczącym w panelu za dzielenie się wiedzą w służbie społecznej.

Stella Kyriakides, komisarz ds. zdrowia i bezpieczeństwa żywności, powiedziała: – Razem z naszymi specjalistami w dziedzinie zdrowia publicznego, lekarze, epidemiolodzy i wirusolodzy znajdują na pierwszym froncie walki z epidemią COVID-19. Czas i nauka mają znaczenie, jeśli chcemy wygrać tę walkę. Zespół ten odegra ważną rolę w unijnej reakcji medycznej na pandemię. Jego prace będą uzupełniać i bazować na pracach Europejskiego Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC).

Panel będzie doradzał Komisji w następujących kwestiach:

  • sformułowania środków reagowania, które mają być skierowane do wszystkich państw członkowskich, zgodnie z różnymi etapami epidemii w całej UE i z uwzględnieniem sytuacji poszczególnych państw członkowskich;
  • identyfikacji i łagodzenia istotnych braków, niespójności lub niedostosowań w działaniach, które już zostały lub zostaną podjęte w celu ograniczenia rozprzestrzeniania się COVID-19 i zarządzania nim, w tym w zakresie zarządzania i leczenia klinicznego oraz w celu przezwyciężenia jego skutków;
  • określenia priorytetów w zakresie opieki zdrowotnej, ochrony ludności i innych zasobów, jak również środków wsparcia, które zostaną zorganizowane lub będą koordynowane na szczeblu UE;
  • następnie, przygotowania zaleceń w zakresie środków politycznych mających na celu zaradzenie długoterminowym skutkom epidemii COVID-19 i ich łagodzenie.

W skład zespołu wchodzi siedmiu członków z sześciu państw członkowskich, którzy będą działać we własnym imieniu i niezależnie. Europejskie Centrum ds. Zapobiegania i Kontroli Chorób (ECDC), Europejska Agencja Leków (EMA) i Centrum Koordynacji Reagowania Kryzysowego (ERCC) będą uczestniczyć w charakterze obserwatorów.

Członkowie będą obradować co najmniej dwa razy w tygodniu poprzez wideokonferencje, w oparciu o pytania przedstawione przez Komisję lub z własnej inicjatywy.

Pierwsze oficjalne posiedzenie tego panelu odbędzie się w środę 18 marca. Komisja opublikuje agendę i dokumenty na stronie internetowej panelu, w celu zapewnienia przejrzystej i skoordynowanej komunikacji dotyczącej reakcji UE na rozprzestrzenianie się epidemii.

Komisja zaoferowała wsparcie finansowe w wysokości do 80 mln euro na rzecz CureVac, innowacyjnego producenta szczepionki z Tybingi (Niemcy) na rzecz zwiększenia rozwoju i produkcji szczepionki przeciwko koronawirusowi w Europie. Przewodnicząca KE Ursula von der Leyen oraz komisarz Marija Gabriel rozmawiały z zarządem CureVac. Wsparcie miałoby formę gwarancji UE dla obecnie rozpatrywanej pożyczki EBI w ramach instrumentu InnovFin do celów finansowania chorób zakaźnych w ramach programu „Horyzont 2020”.

Przewodnicząca von der Leyen powiedziała: – W tym kryzysie w dziedzinie zdrowia publicznego niezwykle ważne jest, abyśmy wspierali naszych wiodących badaczy i przedsiębiorstwa z dziedzin technologii. Jesteśmy zdecydowani zapewnić CureVac środki finansowe potrzebne do szybkiego zwiększenia rozwoju i produkcji szczepionki przeciwko koronawirusowi. Jestem dumna, że mamy wiodące przedsiębiorstwa, takie jak Curevac w UE. Ich miejsce zamieszkania znajduje się tutaj. Jednak ich szczepionki przyniosą korzyści wszystkim, w Europie i poza nią .

Komisarz Marija Gabriel, odpowiedzialna za innowacje, badania, kulturę, edukację i młodzież powiedziała: – Wspieranie badań naukowych i innowacji w UE jest zasadniczym elementem naszej skoordynowanej reakcji przeciwko rozprzestrzenianiu się koronawirusa. W 2014 r. AcceVac wygrało pierwszą w historii UE nagrodę za wprowadzanie innowacji. Jesteśmy zdecydowani wspierać dalsze badania i innowacje prowadzone w UE w tych krytycznych momentach. Nauka i innowacje w Europie leżą u podstaw naszej polityki na rzecz ochrony zdrowia ludzkiego .

CureVac jest niemiecką spółką biofarmaceutyczną, która opracowała nową technologię w celu przezwyciężenia zapotrzebowania na utrzymanie szczepionek bez chłodzenia. Wstępne badania wykazały, że technologia ta jest szansą szybkiej reakcji na rozprzestrzeniane się COVID-19. Jeśli te wyniki zostaną potwierdzone, miliony dawek szczepionki mogłyby być produkowane po niskich kosztach. CureVac rozpoczął już program rozwoju szczepionek COVID-19 i szacuje, że do czerwca 2020 r. rozpoczną się badania kliniczne.

Wsparcie CureVac jest częścią skoordynowanej reakcji UE na zagrożenie dla zdrowia publicznego wynikające z emisji COVID-19. W ścisłej współpracy z przemysłem, Komisja uruchomiła już środki publiczne i prywatne w wysokości do 140 mln euro na wsparcie pilnie potrzebnych badań mających na celu zapobieganie rozprzestrzenianiu się koronawirusa.