Nantes Zieloną Stolicą Europy
Komisarz ds. środowiska Janez Potočnik powiedział: – Gratuluję Nantes otrzymania tytułu „Zielonej Stolicy Europy 2013”, który wiąże się z dużą odpowiedzialnością. Tytuł ten nagradza dokonania w zakresie najlepszych praktyk w dziedzinie ochrony środowiska, w szczególności wkład na poziomie lokalnym w transport i gospodarkę gruntami zgodne z zasadami zrównoważonego rozwoju, tereny zielone w mieście, zużycie wody i zwalczanie zmiany klimatu na świecie.

Nantes wyróżnia się licznymi działaniami proekologicznymi, które przyczyniły się do zdobycia nagrody. Na przykład:

– każdy mieszkaniec Nantes żyje w odległości maksymalnie 300 metrów od terenów zielonych;
– na każdą osobę przypada w tym mieście 57 m² terenów zielonych;
– w mieście rośnie 100 000 drzew;
– 15 proc. mieszkańców korzysta codziennie z transportu publicznego;
– Nantes posiada ambitny plan działania na rzecz klimatu, mający na celu zmniejszenie emisji CO2 na mieszkańca o 30 proc. do 2020 r. w porównaniu z poziomem z 2003 r.;
– 60 proc. powierzchni gruntów w Nantes to użytki rolne lub obszary zielone;
– miasto posiada cztery obszary objęte siecią Natura 2000 i 33 obszary przyrodnicze o istotnym znaczeniu ekologicznym, bądź ważne ze względu na obecną tam faunę i florę.

Nantes zorganizowało również wystawę objazdową zatytułowaną „Aéroflorale II”, która odwiedzi w 2013 r. różne miasta europejskie. Część wystawy stanowi pokaz zatytułowany „Wyprawa roślin”, który pozwoli zaprezentować wkład Nantes w najlepsze praktyki ochrony środowiska oraz będzie promować konkurs na „Zieloną Stolicę Europy” poprzez prezentację doświadczeń i odkryć z dziedziny biologii. Do Brukseli wystawa ta zawita w maju 2013 r.