Nagroda dla Polski

Violeta Bulc, komisarz UE ds. transportu, wręczyła podczas ceremonii w Brukseli tegoroczne nagrody „The Excellence in Road Safety” (Nagrody Doskonałości w ramach Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego).

W kategorii „konkurs dla szkół” nagrodzono:

W kategorii „najlepsza praktyka” nagrodzono:

Komisarz Violeta Bulc stwierdziła: – Jestem pod wrażeniem wysiłków podjętych przez tegorocznych laureatów i kreatywności, jaką się wykazali. Tego rodzaju inicjatywy oddolne mają kluczowe znaczenie w naszych dążeniach do osiągnięcia strategicznego celu, jakim jest zmniejszenie o połowę liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych do 2020 r. Mogę jedynie zachęcić wszystkich obywateli, na wszystkich szczeblach zatrudnienia, do kontynuowania tej wzorcowej działalności i do przekazywania swoich doświadczeń, aby ich znakomite pomysły mogły zostać wykorzystane również w innych miejscach.

Z opublikowanych ostatnio przez Komisję Europejską statystyk dotyczących bezpieczeństwa ruchu drogowego wynika, że europejskie drogi wciąż należą do najbezpieczniejszych na świecie, pomimo niedawnego spowolnienia spadku liczby śmiertelnych ofiar wypadków drogowych. W ubiegłym roku 26 tys. osób straciło życie na drogach w Unii, czyli o 5,5 tys. mniej niż w roku 2010. Nie odnotowano jednak poprawy na szczeblu UE w stosunku do 2014 r.

Nagrody przyznawane są w ramach Europejskiej karty bezpieczeństwa ruchu drogowego, największej platformy społeczeństwa obywatelskiego w dziedzinie bezpieczeństwa ruchu drogowego w Europie, zainicjowanej przez Komisję w 2004 r. Obecnie sygnatariuszami karty jest ponad 3 tys. podmiotów, większość z nich opracowała konkretne plany działania w zakresie bezpieczeństwa ruchu drogowego.

Nagrodzone projekty – Polska:

Centrum bezpieczeństwa ruchu drogowego prowadzi działalność w trzech obszarach:

  • szkolenia z zakresu udzielania pierwszej pomocy i ratownictwa;
  • produkcja zestawów pierwszej pomocy
  • działania prewencyjne związane z bezpieczeństwem drogowym.

Działalność edukacyjna centrum skierowana jest do wszystkich osób, niezależnie od wieku i wykształcenia: od dzieci w wieku przedszkolnym po osoby starsze, od początkujących po specjalistów. Nauczanie jest zawsze dostosowane do potrzeb konkretnej grupy. Kursy łączą kształcenie teoretyczne z praktycznym i zawierają nowatorskie elementy. Centrum stosuje również nowoczesne technologie, na przykład tworząc platformę e-learning na potrzeby kształcenia na odległość lub opracowując tzw. „dron ratowniczy”.

Centrum nagrodzono również za kompleksowy i komplementarny charakter jego działalności obejmującej edukację i szkolenia, pierwszą pomoc i stosowanie nowych technologii na potrzeby służb ratowniczych. Działania we wszystkich tych kierunkach wzajemnie się uzupełniają i umożliwią tej organizacji wypełnianie misji, jaką jest zmniejszanie liczby śmiertelnych ofiar wypadków na drogach. Jednym z założeń programowych centrum jest również innowacyjność, wyrażająca się w dostosowywaniu dotychczasowych metod nauczania do nowych platform lub w wykorzystywaniu dronów w celu wsparcia służb pogotowia i ratownictwa.

Dodatkowe informacje