Nabór EPSO na stanowiska merytoryczne AD5

Już 8 marca Europejskie Biuro Doboru  Kadr  (EPSO) rozpocznie tegoroczną rekrutację kandydatów – absolwentów uczelni wyższych –  na stanowiska merytoryczne (AD5). Są to stanowiska o ogólnych profilach zawodowych (np. prawo, administracja publiczna, zasoby ludzkie, ekonomia, finanse, audyt, statystyka). Aplikacje będzie można składać w terminach od 8 marca do 10 kwietnia 2018 r.

 

Po złożeniu aplikacji rekrutacja będzie obejmować:

  • I etap– Preselekcja – testy komputerowe (CBT), sprawdzające umiejętności rozumienia tekstu pisanego, rozumienia liczb oraz myślenia abstrakcyjnego. Test przeprowadzany jest w jednym z oficjalnych języków UE.
  • II etap– Testy właściwe, zawierające od 15 do 20 pytań dotyczących umiejętności rozwiązywania problemów*.
  • III etap– ocena zintegrowana (assessment centre) – składająca się z 4 komponentów: studium przypadku, ćwiczeń grupowych, wywiadu ustrukturyzowanego oraz prezentacji *.

* te dwa etapu można zdawać w 5 językach do wyboru (angielski, francuski, niemiecki, włoski, hiszpański). Wybór języków może ulec zmianie – jest on uzależniony od liczby aplikacji złożonych z poszczególnych państwa – im więcej aplikacji z Polski tym większa szansa w przyszłości na organizację tych etapów w języku polskim.

  • Ogłoszenie listy kandydatów, którzy uzyskali najlepsze wyniki. Z tej listy instytucje UE wybierają kandydatów najbardziej odpowiadających profilowi stanowiska. Stanowi to pierwszy krok do uzyskania statusu urzędnika UE.

 

Cała procedura rekrutacji do instytucji UE może trwać kilka miesięcy.

 

Poniżej znajdziecie Państwo zbiór użytecznych informacji o konkursach UE: