Mołdawskie produkty rolne

Dodatkowa liberalizacja importu do UE pomoże mołdawskim producentom i eksporterom w przezwyciężeniu strat rynkowych, które ponieśli w wyniku wojny Rosji przeciwko Ukrainie.

Więcej mołdawskich śliwek, winogron i innych produktów rolnych powinno wkrótce trafić na rynki europejskie bezcłowo. Komisja Europejska zaproponowała dziś rozporządzenie umożliwiające tymczasowy zwiększony dostęp do rynku dla siedmiu produktów z Mołdawii, które nadal podlegają kontyngentom taryfowym przy wprowadzaniu do UE. Jest to wyraz solidarności UE, którego celem jest pomoc Mołdawii w przezwyciężeniu utraty jej największych rynków zbytu i ośrodków tranzytowych dla tych kluczowych produktów rolnych w wyniku nieuzasadnionej agresji wojskowej Rosji wobec Ukrainy.

Przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen powiedziała: Niczym niesprowokowana i nieuzasadniona agresja wojskowa Rosji poważnie wpływa nie tylko na gospodarkę Ukrainy, lecz również na gospodarki jej i naszych sąsiadów, w tym przypadku – Mołdawii. Dzisiejsza decyzja o ponad dwukrotnym zwiększeniu siedmiu kontyngentów na eksport kluczowych mołdawskich produktów jest namacalnym znakiem solidarności UE.

Wiceprzewodniczący wykonawczy Komisji Europejskiej i komisarz do spraw handlu Valdis Dombrovskis powiedział: Brutalna i nielegalna wojna Rosji ma poważny wpływ na zdolności Mołdawii do prowadzenia wymiany handlowej z resztą świata. Ułatwiając dostęp do rynku dla kluczowych produktów rolnych, UE pomaga Mołdawii w przekierowaniu przepływów handlowych dotkniętych skutkami wojny. Będzie to stanowiło bezpośrednią pomoc dla mołdawskich producentów, wspierając odporność gospodarczą kraju w obecnej trudnej sytuacji. Po raz kolejny UE podejmuje działania, aby wesprzeć europejskiego sąsiada.

Europejski komisarz do spraw rolnictwa Janusz Wojciechowski powiedział: Mam nadzieję, że ten bezprecedensowy środek wesprze mołdawskich producentów dzięki złagodzeniu części presji rynkowych w krótkim okresie. W dłuższej perspektywie zachęcamy naszych mołdawskich partnerów do inwestowania w zdolności przetwórcze i produkcję o wyższej wartości dodanej. Dalsze zwiększenie jakości ich produktów przyczyni się do wzmocnienia pozycji mołdawskich producentów na rynku UE. Jesteśmy gotowi udzielić pomocy technicznej w tym zakresie.

Praktycznie wszystkie produkty mołdawskie można już wprowadzać na rynek UE bezcłowo na podstawie pogłębionej i kompleksowej umowy o wolnym handlu między UE a Mołdawią (DCFTA).

Proponowane środki dotyczą pozostałych siedmiu produktów, w przypadku których eksport z Mołdawii do UE nie został jeszcze w pełni zliberalizowany: śliwek, winogron stołowych, jabłek, pomidorów, czosnku, czereśni i soku winogronowego. Rozporządzenie zwiększa ponad dwukrotnie – na okres roku – ilość tych produktów, która może być importowana bezcłowo do UE z Mołdawii. Potencjalna bezcłowa ilość towarów będzie warta około 55 mln euro, w tym ok. 10 mln euro przypadnie na śliwki, a 27 mln euro – na winogrona stołowe.

Dodatkowa liberalizacja importu do UE pomoże mołdawskim producentom i eksporterom w przezwyciężeniu strat rynkowych, które ponieśli w wyniku wojny Rosji przeciwko Ukrainie. Wraz ze zwiększonym dostępem do transportu drogowego w UE (co jest obecnie przedmiotem negocjacji między Mołdawią a UE) liberalizacja powinna znacznie ułatwić eksport mołdawskich produktów do i przez UE. Ponadto jesteśmy otwarci na dyskusję o dalszej wzajemnej liberalizacji, dzięki czemu UE i Mołdawia poczynią postępy w kierunku pełnej liberalizacji handlu.

Dalsze działania

Wniosek musi teraz zostać rozpatrzony i zatwierdzony przez Parlament Europejski i Radę Unii Europejskiej.

Kontekst

Od 2014 r. Mołdawia czerpie korzyści z układu o stowarzyszeniu z UE, w tym DCFTA. Ten system handlu na warunkach preferencyjnych umożliwił Mołdawii korzystanie ze zniesienia ceł w eksporcie do UE dla wszystkich towarów z wyjątkiem siedmiu produktów rolnych. Mołdawia korzysta również ze zwiększonego dostępu do unijnego rynku usług oraz lepszych warunków inwestycyjnych. Ze swojej strony Mołdawia zobowiązała się do dostosowania swojego prawodawstwa do dorobku prawnego UE w wielu obszarach.

Tymczasowe i wyjątkowe środki zaproponowane dziś przez Komisję Europejską będą w dalszym ciągu wspierać i promować istniejące przepływy handlowe z Mołdawii do UE oraz wspierać gospodarkę Mołdawii. Jest to zgodne z głównymi celami układu o stowarzyszeniu, którymi są: ustanowienie warunków sprzyjających pogłębieniu stosunków gospodarczych i handlowych, prowadzących do stopniowej integracji Mołdawii z rynkiem wewnętrznym UE, oraz przyczynienie się do wzmocnienia demokracji oraz stabilności politycznej, ekonomicznej i instytucjonalnej w Mołdawii.

UE wspiera również Mołdawię, udzielając znacznej pomocy finansowej, aby ułatwić temu krajowi zaradzenie sytuacji, jaka powstała w związku z rosyjską agresją na Ukrainę.