Modernizacja uczelni z unijnym wsparciem

Komisarz ds. polityki regionalnej Corina Creţu stwierdziła: – Ten projekt jest oznaką naszego zaangażowania, zarówno w ochronę dziedzictwa kulturowego w państwach członkowskich UE, jak i w konieczną transformację energetyki w Europie, zgodnie z celami unii energetycznej. Ponadto inwestycje w ramach polityki spójności są jedną z głównych sił napędowych tej unii.

Kwota 94 mln euro zostanie wykorzystana na poprawę termoizolacji budynków, wymianę drzwi i okien, renowację systemów grzewczych, wentylacyjnych lub klimatyzacyjnych, jak również na instalację systemów energii odnawialnej (paneli słonecznych, pomp ciepła itp.).

Więcej informacji na temat inwestycji w ramach polityki spójności można znaleźć na platformie Open Data.

DSC_0145