Mniej przekręconych funduszy

Zamknięcie okresu programowania w odniesieniu do polityki spójności i bardziej stabilna sprawozdawczość w ramach nowego systemu kontroli wydatków rolnych również przyczyniły się do spadku liczby zgłoszonych nadużyć w stosunku do 2010 r.

Ogółem nadużycia środków unijnych opiewają na 295 mln euro, czyli 0,2% budżetu, i kwotę tę trzeba odzyskać zgodnie z przepisami UE. W swoim sprawozdaniu Komisja podkreśla potrzebę dalszego ograniczenia skali nadużyć finansowych przynoszących szkodę budżetowi UE oraz formułuje szereg zaleceń dla państw członkowskich, które to zalecenia mogłyby pomóc w osiągnięciu tego celu.

Spadek liczby nadużyć finansowych przynoszących straty budżetowi UE wskazuje, że nasza determinacja w dążeniu do rozwiązania tego problemu zaczyna przynosić rezultaty. Pozostało jednak jeszcze bardzo wiele do zrobienia. Komisja prowadzi politykę zerowej tolerancji na nadużycia, zgodnie z którą nie można pozwolić na utratę choćby jednego eurocenta z pieniędzy podatników na rzecz oszustów – ocenia Algirdas Šemeta, komisarz ds. podatków, unii celnej, audytu i zwalczania nadużyć finansowych.

Twardo jednak deklaruje: Komisja będzie nadal podejmować wszelkie możliwe środki w celu ochrony budżetu UE, jednak państwa członkowskie również muszą podnieść swoje standardy.

Widać poprawę w zakresie odzyskiwania środków UE będących przedmiotem nadużyć finansowych i nieprawidłowości; w ubiegłym roku Komisja odzyskała około 2 miliardy euro dzięki korektom finansowym i nakazom odzyskania środków.

Państwa członkowskie również wprowadziły pewne usprawnienia w zakresie odzyskiwania środków od beneficjentów końcowych, w szczególności w dziedzinie pomocy przedakcesyjnej.

W sprawozdaniu Komisja ponagla państwa członkowskie, które nadal mają bardzo niskie wskaźniki odzyskania środków, do wprowadzenia niezbędnych usprawnień oraz do zajmowania aktywów, jeśli beneficjenci nie spłacają środków objętych nieprawidłowościami i nadużyciami finansowymi. Niedawny wniosek Komisji dotyczący ochrony interesów finansowych UE poprzez środki prawa karnego może znacząco pomóc w odzyskiwaniu środków oraz działać odstraszająco na oszustów.

W 2011 r. Komisja przedłożyła co najmniej kilkanaście wniosków ustawodawczych lub nowych inicjatyw mających na celu skuteczniejsze zwalczanie nadużyć finansowych mających wpływ na środki finansowe UE.