Mniej emisji na niebie

Podczas spotkania w Montrealu (08.02.2015) działający w ramach ICAO Komitet ds. Lotnictwa i Ochrony Środowiska (CAEP) przyjął standardy dotyczące emisji CO2, co ma prowadzić certyfikowanie samolotów w stronę większej efektywności energetycznej. Ściśle określone normy i daty, narzucone przez porozumienie, będą zależeć od ciężaru samolotu, czy jest on maszyną “nowego typu” czy “w fazie produkcji”. Negocjacje prowadzące ostatecznie do porozumienia trwały 6 lat. Będzie ono zaprezentowane na sierpniowym 39. Zgromadzeniu Generalny ICAO w celu uzyskania politycznego poparcia. Oczekuje się, że Rada ICAO ostatecznie przyjmie nowe normy na początku 2017 r.

Komisarz ds. transportu Violeta Bulc powiedziała: – Porozumienie to istotny krok w stronę ograniczenia emisji lotniczych. Ambitna polityka klimatyczna jest integralną częścią planu Komisji, aby powołać do życia Unię energetyczną oraz priorytetem w Nowej Strategii na rzecz Lotnictwa. UE odegrała centralną rolę w osiągnięciu tego porozumienia, podobnie jak miało to miejsce podczas konferencji klimatycznej COP21 w Paryżu. Mam nadzieję, że będzie to potencjał dla stworzenia globalnego, rynkowego mechanizmu na rzecz rekompensowania emisji CO2 w lotnictwie międzynarodowym, co mamy nadzieje uzyskać jesienią podczas Zgromadzenia Generalnego ICAO.

Więcej informacji można znaleźć tutaj.