Mniej biurokracji w sporach

Wiceprzewodnicząca Komisji i komisarz ds. sprawiedliwości Viviane Redingwyraziła zadowolenie z przyjęcia przez Radę zreformowanych przepisów określających właściwość sądów krajowych w sprawach transgranicznych oraz sposób uznawania i wykonywania orzeczeń sądowych jednego państwa członkowskiego w pozostałych. Reforma ta została zaproponowana przez Komisję Europejską w 2010 r.

– Ta reforma oznacza mniej biurokracji dla tysięcy konsumentów i przedsiębiorstw w całej Europie. Oszczędzi wielu osobom komplikacji prawnych i ułatwi prowadzenie interesów na jednolitym rynku -, przekonuje wiceprzewodnicząca Reding. – Bardzo dziękuję prezydencji cypryjskiej za zadbanie o to, aby nowe przepisy mogły być przyjęte przed końcem roku.

Przepisy zaproponowane przez Komisję w grudniu 2010 r. dążą do wzmocnienia jednolitego rynku oraz ograniczenia biurokracji. Mają one położyć kres kosztownej procedurze exequatur, zgodnie z którą, aby uzyskać orzeczenie w sprawach cywilnych i handlowych uznawane w innych państwach członkowskich, przedsiębiorstwa muszą przejść przez czasochłonne i kosztowne postępowanie w sądzie. Oczekuje się, że zniesienie tej procedury administracyjnej pozwoli przedsiębiorcom i konsumentom na oszczędności nawet do 48 mln EUR rocznie.

Dzisiejsze przyjęcie reformy podczas posiedzenia ministrów sprawiedliwości w Radzie UE poprzedzone było głosowaniem Parlamentu Europejskiego nad zatwierdzeniem tej reformy dnia 20 listopada 2012 r. Rozporządzenie wejdzie w życie z chwilą publikacji w Dzienniku Urzędowym UE w najbliższych tygodniach, natomiast jego stosowanie rozpocznie się dwa lata od publikacji.

źródło: Link