Młodzi w biznesie – przedłużony termin!
Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy oraz Miasto Bydgoszcz i Polskie Towarzystwo Ekonomiczne oddział w Bydgoszczy zapraszają uczniów szkół ponadgimnazjalnych oraz studentów zamieszkałych i/lub uczących się na terenie województwa kujawsko-pomorskiego, pomorskiego i warmińsko-mazurskiego do udziału w konkursie na najlepszy biznes plan.

Zadaniem uczestników jest napisanie biznes planu prezentującego rozwój przedsiębiorstwa od podstaw i zawierającego prognozę jego działalności. Dla najlepszych uczestników przewidziane są atrakcyjne nagrody: bezpłatne studia na kierunku ekonomia w Wyższej Szkole Gospodarki w Bydgoszczy, laptop, tablet, telefon komórkowy.

Jak wziąć udział w konkursie?

  • Należy przesłać Formularz Zgłoszeniowy wraz z projektem biznes planu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 maja 2012r.
  • Na formularzu należy podać tytuł projektu, a także nazwisko i dane adresowe osoby opracowującej dany pomysł na biznes (jeśli będzie to praca osoby niepełnoletniej niezbędne jest dołączenie Oświadczenia / Zgody opiekuna prawnego)
  • Formularz zgłoszeniowy należy przesłać wraz z projektem biznes planu w dwóch egzemplarzach w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Konkurs na Najlepszy Biznes Plan”

Termin zgłaszania prac został przedłużony do 11 czerwca 2012r. Szczegółowy regulamin Konkursu znajduje się na stronie konkursu.