Mleko, owoce i warzywa w szkołach Unii

Program łączy i optymalizuje istniejące już projekty, z których w zeszłym roku skorzystało ponad 20 mln dzieci. Mimo że udział w programie jest dobrowolny, swój uczestnictwo w inicjatywie w roku szkolnym 2017/2018 zadeklarowały wszystkie 28 państw członkowskich.

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, powiedział: – Bardzo się cieszę, że jutro zostanie wprowadzony nowy program dla szkół. Dzięki niemu miliony europejskich uczniów i tysiące rolników w każdym z państw członkowskich otrzymają cenne wsparcie. Ten rodzaj wsparcia okazał się w ostatnich latach szczególnie ważny dla rolników, a zwiększone finansowanie podniesie jeszcze jego wagę. Ponadto nowy program przyczynia się do realizacji mojego priorytetu, jakim jest uproszczenie poprzednich programów rozdawania mleka i warzyw w szkołach poprzez ich połączenie. Cieszę się również z tego, że mogę uczestniczyć wraz z komisarzami Andriukaitisem i Navracsicsem we wspólnej inicjatywie na rzecz promowania zdrowego stylu życia i jestem przekonany, że ten program ma w niej do odegrania ważną rolę.

Świeże owoce, warzywa i mleko spożywcze będą dostarczane przede wszystkim dzieciom w szkołach. Programem mogą być również objęte produkty przetworzone, takie jak zupy, kompoty owocowe, soki, jogurty i sery, jeśli wybór ten zostanie zatwierdzony przez krajowe organy ochrony zdrowia. Niedozwolone są produkty z dodatkiem cukru, soli i tłuszczu, o ile krajowe organy ochrony zdrowia nie zezwolą na ich ograniczone ilości.

Oprócz podejmowania decyzji dotyczących konkretnego sposobu realizacji programu, takich jak uwzględnienie tematycznych działań edukacyjnych i innych produktów rolnych, państwa członkowskie mają możliwość uzupełnienia unijnej pomocy o krajowe środki przeznaczone na finansowanie programu.

Przy wyborze produktów należy kierować się kwestiami zdrowotnymi oraz środowiskowymi, a także sezonowością, różnorodnością i dostępnością, przy czym pierwszeństwo należy nadać produktom z UE. Państwa członkowskie mogą zachęcać do zakupu produktów lokalnych lub regionalnych, produktów ekologicznych, promować krótkie łańcuchy dostaw, produkty wiążące się z korzyściami dla środowiska, systemy jakości produktów rolnych.

Z 250 mln euro środków unijnych zatwierdzonych na rok szkolny 2017–2018 około 150 mln euro zostanie przeznaczone na owoce i warzywa, a około 100 mln euro na mleko.

Nowy program dla szkół jest częścią planu uproszczeń komisarza Hogana. Plan ten umożliwia większą synergię i efektywność realizacji nowego programu, a także jest dopełnieniem innych działań w zakresie polityki zdrowotnej i edukacyjnej.

Od 1 sierpnia 2017 r. dwa obecnie realizowane programy „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” będą objęte jednolitymi ramami prawnymi. Nowe zasady mają na celu zapewnienie większej wydajności i bardziej ukierunkowanego wsparcia oraz wzmocnienie wymiaru edukacyjnego.

Obecnie w poprzednich wersjach programów „Owoce i warzywa w szkole” oraz „Mleko w szkole” uczestniczy odpowiednio 24 i 28 państw członkowskich. W ubiegłym roku z programu „Mleko w szkole” skorzystało około 20 mln dzieci, a z programu „Owoce i warzywa w szkole” około 11,7 mln dzieci.

owoce_i_warzywa6

Załącznik: Pomoc UE na rok szkolny 2017/2018

 

Państwo członkowskie

Ostateczny przydział środków na program „Owoce i warzywa w szkole”

w EUR

Ostateczny przydział środków na program „Mleko w szkole”

w EUR

Belgia 3 367 930 1 650 729
Bułgaria 2 677 109 1 167 367
Republika Czeska 4 082 903 1 842 407
Dania 2 386 393 1 606 402
Niemcy 25 826 315 10 947 880
Estonia 565 888 732 225
Irlandia 2 007 779 900 398
Grecja 3 218 885 1 550 685
Hiszpania 12 932 647 6 302 784
Francja 17 990 469 17 123 194
Chorwacja: 1 720 946 800 354
Włochy 21 704 956 9 261 220
Cypr 390 044 400 177
Łotwa 813 091 745 497
Litwa 1 134 661 1 091 333
Luksemburg 343 568 193 000
Węgry 3 885 599 1 972 368
Malta 372 747 144 750
Holandia 7 063 251 2 401 061
Austria 2 946 591 1 278 933
Polska 14 985 916 11 047 202
Portugalia 3 283 397 2 220 981
Rumunia 6 866 848 10 865 578
Słowenia 727 411 363 811
Słowacja 2 185 291 1 020 425
Finlandia 1 599 047 3 824 689
Szwecja 0 9 245 859
Wielka Brytania 0 4 219 008
Ogółem 145 079 683 104 920 317