Miesiąc Jednolitego Rynku
W dniach od 23 września do 23 października Unia Europejska organizuje ogólnounijną debatę internetową aby zapoznać się z pomysłami mieszkańców Europy, które mogą wpłynąć na przyszły kształt jednolitego rynku.

Miesiąc Jednolitego Rynku odbędzie się w internecie, w 24 językach, w ciągu kolejnych czterech tygodni – każdy tydzień będzie poświęcony wybranemu tematowi:

-Praca (23 – 25 września): jak znaleźć pracę, założyć działalność gospodarczą lub zadbać o uznanie swoich kwalifikacji w innych krajach UE
-Prawa socjalne (30 września – 2 października): prawa ochrony socjalnej na jednolitym rynku UE, emerytury, renty, opieka zdrowotna, usługi społeczne
-Banki (7 – 9 października): ochrona depozytów, niedopuszczenie do wybuchu nowego kryzysu finansowego, zagwarantowanie, że banki będą inwestować w gospodarkę realną, aby pobudzić wzrost gospodarczy
-Handel internetowy (14 – 16 października): sprzedaż produktów przez internet, kupowanie produktów z zagranicy, ochrona danych osobowych w portalach społecznościowych.

Miesiąc Jednolitego Rynku jest wyjątkową okazją dla europejskich internautów do wyrażenia swoich poglądów, podzielenia się wątpliwościami i przedstawienia pomysłów na zmiany związane ze strategiami i programami politycznymi Komisji Europejskiej. Uczestnicy debat będą mogli wymienić się poglądami z twórcami strategii politycznych na wiele sposobów:

-proponując pomysły na poprawę funkcjonowania jednolitego rynku
-głosując na pomysły przedstawione przez innych uczestników i wyrażając na ich temat swoje opinie
-zadając pytania unijnym specjalistom, posłom i innym urzędnikom instytucji UE podczas prowadzonych na żywo czatów wideo.

Pomysły i uwagi można zgłaszać przy pomocy platformy internetowej. Zamieszczono już na niej ponad 300 pomysłów, m.in.: wprowadzenie zawodowej karty mobilności dla pielęgniarek, inicjatywa na rzecz pogłębienia przez młodzież znajomości zagadnień finansowych itp.

Na te i inne pomysły można głosować już teraz! Każdego tygodnia tej inicjatywy będzie można wziąć udział w debacie poświęconej wybranemu tematowi, natomiast niezależni moderatorzy dokonają podsumowania wyników poszczególnych dyskusji. Wyniki te zostaną następnie opublikowane w sprawozdaniu końcowym, które zostanie uwzględnione podczas tworzenia przyszłych przepisów UE.


źródło i więcej informacji:
Link